Terminy egzaminów z rysunku 2015/2016

WSZYSTKIE uczelnie wyższe ogłosiły harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2015/2016.  Znane są już daty egzaminów wstępnych na kierunki architektoniczne, szukajcie informacji poniżej!

Politechnika Łódzka – REKRUTACJA TUTAJ

1 czerwca (poniedziałek) – początek rejestracji internetowej i składania dokumentów;

13 lipca (poniedziałek), do godz. 15.00 – koniec rejestracji internetowej i składania dokumentów;

16 lipca (czwartek) – sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na  kierunek: architektura (architektura), architektura (architektura wnętrz), architektura (inżynieria architektoniczna) oraz architektura i urbanistyka;

22 lipca (środa), godz. 16.00 – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Warszawska – REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

5 maja (wtorek) –  początek zapisów;

25 maja (poniedziałek) – koniec zapisów – ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;

13 czerwca (sobota) – I etap egzaminów – miejsce: Wydział Architektury ul. Koszykowa 55;

16 czerwca (wtorek) – ogłoszenie wyników I etapu egzaminu wstępnego wraz z decyzja o dopuszczeniu do II etapu egzaminu;

20 czerwca (sobota) – II etap egzaminów;

23 czerwca (wtorek) – ogłoszenie wyników II etapu egzaminu wstępnego;

9 lipca (czwartek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Wrocławska – REKRUTACJA TUTAJ

15 maja (piątek) – początek rejestracji internetowej w systemie JSOS;

19 czerwca (piątek) – koniec rejestracji internetowej (obowiązkowe uiszczenie opłaty rekrutacyjnej – zaksięgowanie w systemie JSOS);

24 czerwca (środa) – I tura egzaminu z rysunku;

25 czerwca (czwartek) – II tura egzaminu z rysunku;

3 lipca (piątek) – ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku;

10 lipca (piątek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Gdańska – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

11 maja (poniedziałek) – otwarcie naboru internetowego w systemie eRekrutacja;

1 czerwca (poniedziałek) – zakończenie naboru;

5 czerwca (piątek) – publikacja list uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

11 – 12 czerwca (czwartek – piątek) – część 1 sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

13 czerwca (sobota) – część 2 sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

1 lipca (środa) – publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

10 lipca (piątek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Krakowska – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

1 czerwca (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów;

7 czerwca (niedziela) – zakończenie elektronicznej rejestracji kandydatów;

11 – 12 czerwca (czwartek – piątek) – egzamin wstępny z rysunku;

23 czerwca (wtorek) – ogłoszenie wyników z egzaminu wstępnego z rysunku;

8 lipca (środa) –  ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Śląska – REKRUTACJA TUTAJ

4 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w Systemie Obsługi Rekrutacji;

22 czerwca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

25 czerwca (czwartek ) – sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla kierunków: Architektura (2 sesje) i Architektura Wnętrz (etap 1);

26 czerwca (piątek) – sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla kierunku Architektura Wnętrz (etap 2);

8 lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Białostocka – REKRUTACJA TUTAJ

11 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie IRK;

22 czerwca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

29 czerwca (poniedziałek) – egzamin wstępny na Architekturę i Urbanistykę (2 zadania);

30 czerwca (wtorek) – egzamin wstępny na Architekturę Wnętrz (2 zadania);

10 lipca (piątek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie – REKRUTACJA TUTAJ

25 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacji;

21 czerwca (niedziela) – koniec elektronicznej rekrutacji;

23 czerwca (wtorek) – sprawdzian umiejętności plastycznych;

29 czerwca (poniedziałek) – ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych;

14 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Poznańska – REKRUTACJA TUTAJ

15 maja (piątek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie KSANTYPA;

26 czerwca (piątek) – koniec elektronicznej rekrutacji;

1 lipca (środa) – 2 sesje egzaminacyjne z rysunku odręcznego;

do 8 lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Opolska – REKRUTACJA TUTAJ

1 czerwca (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie IRK;

6 lipca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

8 lipca (środa) – egzamin wstępny  – 1 i 2 część;

9 lipca (czwartek) – informacja o zakwalifikowania do dalszego etapu;

10 lipca (piątek) – egzamin wstępny – 3 część;

14 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Świętokrzyska – REKRUTACJA TUTAJ

25 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie internetowej rekrutacji;

1 lipca (środa) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

2 lipca (czwartek) – egzamin wstępny  – 1 i 2 sesja;

4 lipca (sobota) – wyniki z egzaminu;

10 lipca (piątek) – 0głoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Lubelska – REKRUTACJA TUTAJ

25 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie ERK;

26 czerwca (piątek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

1 i 2 lipca (czwartek i piątek) – egzamin wstępny  z rysunku;

do 7 lipca (wtorek) – 0głoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Powyższe informacje są aktualne na dzień 13 czerwca 2015r.

O wszelkich zmianach będziemy Was informować na bieżąco. Odwiedzajcie nas regularnie!