Zapisy na rok szkolny 2023/2024!

Szanowni Przyszli Kursanci!

Kolejny raz otwieram rekrutację na zajęcia z rysunku odręcznego, przygotowującego do egzaminów na uczelnie wyższe. Kurs ten jest odpowiedni dla wszystkich licealistów oraz maturzystów, marzących o studiach na kierunku Architektura.

Zajęcia odbywać się będą w wybranym dniu tygodnia (czwartek, piątek lub sobota) przez cały rok szkolny, aż do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.  Na cały kurs składa się ok. 36 spotkań po 4 godziny zegarowe, czyli pełny rok kursu. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 8 osobowych. Prowadzi je mgr inż. architekt, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, z wieloletnim doświadczeniem.

Kurs dla maturzystów początkujących z rysunkiem architektonicznym i osób zdających egzaminy wstępne w 2024r. –odbywać się będzie 1x w tygodniu, zajęcia po 4 godziny zegarowe.

Kurs dla początkujących licealistów odbywać się będzie w trybie 1 zajęcia co 2 tygodnie (minimum 4 semestry).

Wszystkie osoby zainteresowane kursem serdecznie zapraszamy na bezpłatne, niezobowiązujące spotkanie z prowadzącą zajęcia architekt Barbarą Andrzejczak  w siedzibie B-ARCHITEKTURA (Zgierz, 1 Maja 39, 1 piętro – wejście furtką przy drewnianych lamelach) w terminach:

21.07 (piątek) na godzinę 18.00;

25.08 (piątek) na godzinę 18.00;

 18.09 (poniedziałek) na godzinę 18.00.

Aby umówić się na bezpłatne, niezobowiązujące spotkanie – napisz: studio@b-architektura.pl lub zadzwoń: +48 505 430 560. Uwaga! Liczba miejsc na spotkaniu ograniczona. Na spotkaniu poinformowani zostaniecie: co trzeba zdawać na maturze, jak wyglądają sprawdziany egzaminacyjne z rysunku, jak się studiuje na Architekturze, jak wygląda praca po skończeniu studiów. Przewidywany czas trwania spotkania – ok. 2h. Zapisy do grup przyjmowane będą po spotkaniu.

Nowy rok rozpoczynamy w dniach 28 -30 września 2023r.

Czytaj więcej

Zapisy na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Przyszli Kursanci!

Miło mi poinformować, iż kolejny raz otwieram rekrutację na zajęcia z rysunku odręcznego, przygotowującego do egzaminów na uczelnie wyższe. Kurs ten jest odpowiedni dla wszystkich licealistów oraz maturzystów, marzących o studiach na kierunku Architektura.

Zajęcia odbywać się będą we czwartki i w piątki przez cały rok szkolny, aż do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.  Na cały kurs składa się ok. 36 spotkań po 4 godziny zegarowe, czyli pełny rok kursu. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 8 osobowych. Prowadzi je mgr inż. architekt, doktorantka na kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Łódzkiej, uprawniony architekt z wieloletnim doświadczeniem.

Kurs dla maturzystów początkujących z rysunkiem architektonicznym i osób zdających egzaminy wstępne w 2023r. –odbywać się będzie 1x w tygodniu (we czwartki od godziny 16.00), zajęcia po 4 godziny zegarowe.

Kurs dla początkujących licealistów – zajęcia odbywają się co 2 tygodnie (minimum 4 semestry).

Zarówno zajęcia dla kursantów kontynuujących naukę, jak i dla licealistów rozpoczynających naukę rysunku, odbywać się będą w piątki – od godziny 16.00.

Wszystkie osoby zainteresowane kursem serdecznie zapraszamy na bezpłatne, niezobowiązujące spotkanie z prowadzącą zajęcia architekt Barbarą Andrzejczak  w siedzibie B-ARCHITEKTURA (Zgierz, 1 Maja 39) w terminach:

30.07 (sobota) na godzinę 12.00;

27.08 (sobota) na godzinę 12.00;

 12.09 (poniedziałek) na godzinę 18.00. – z uwagi na brak miejsc w grupach (wpis z dnia 30.08.2022)

Aby umówić się na bezpłatne, niezobowiązujące spotkanie – napisz: studio@b-architektura.pl lub zadzwoń: +48 505 430 560. Uwaga! Liczba miejsc na spotkaniu ograniczona.Na spotkaniu poinformujemy co trzeba zdawać na maturze, jak wyglądają sprawdziany egzaminacyjne z rysunku, jak się studiuje na Architekturze, jak wygląda praca po skończeniu studiów. Przewidywany czas trwania spotkania – ok. 2h. Zapisy do grup przyjmowane będą po spotkaniu.

Nowy rok rozpoczynamy w dniach 29 i 30 września 2022r.

Czytaj więcej

Zapisy na rok szkolny 2021/2022!

Doczekaliście się 😉

Informuję, iż przyjmuję zapisy na rok szkolny 2021/2022!

Jeśli chcesz zostać architektem lub architektem wnętrz i marzysz o studiach na takim kierunku – ten kurs jest odpowiedni dla Ciebie!

Zajęcia odbywać się będą we czwartki i w piątki przez cały rok szkolny, aż do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.  Na cały kurs składają się 34 spotkania po 4 godziny zegarowe, czyli pełny rok kursu. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 8 osobowych. Prowadzi je mgr inż. architekt, doktorantka na kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Łódzkiej, uprawniony architekt z wieloletnim doświadczeniem.

Kurs dla maturzystów początkujących z rysunkiem architektonicznym i osób zdających egzaminy wstępne w 2022r. – 1x w tygodniu (we czwartki od godziny 17.00), 34 zajęcia po 4 godziny zegarowe.

Kurs dla początkujących licealistów – zajęcia odbywają się co 2 tygodnie (minimum 4 semestry).

Zarówno zajęcia dla kursantów kontynuujących naukę, jak i dla licealistów rozpoczynających naukę rysunku, odbywać się będą w piątki – od godziny 17.00.

Wszystkie osoby zainteresowane kursem serdecznie zapraszamy na bezpłatne, niezobowiązujące spotkanie z prowadzącą zajęcia architekt Barbarą Andrzejczak  w siedzibie B-ARCHITEKTURA (Zgierz, 1 Maja 39) w terminach: 18.09 (sobota) na godzinę 12.00 lub 20.09 (poniedziałek) na godzinę 18.00.  

Aby umówić się na bezpłatne, niezobowiązujące spotkanie – napisz: kurs@b-architektura.pl lub zadzwoń: +48 505 430 560. Uwaga! Liczba miejsc na spotkaniu ograniczona.Na spotkaniu poinformujemy co trzeba zdawać na maturze, jak wyglądają sprawdziany egzaminacyjne z rysunku, jak się studiuje na Architekturze, jak wygląda praca po skończeniu studiów. Przewidywany czas trwania spotkania – ok. 2h.

Nowy rok rozpoczynamy w dniach 30 września – 1 października 2021r.

Czytaj więcej

Rekrutacja na uczelnie 2021/2022 – Architektura

Przedstawiamy kompletny harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 uczelni z kierunkami architektonicznymi.  W dobie pandemii jedynie Politechnika Łódzka, Gdańska, Białostocka i w zależności od sytuacji – Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, zdecydowały się na egzaminy stacjonarne. Pozostałe uczelnie przeprowadzają je w formie zdalnej. Zebraliśmy wszystkie ważne informacje i udostępniamy je poniżej.

Wszystkim kandydatom na Architekturę życzymy lekkiej kreski i przystępnych tematów egzaminacyjnych!

Politechnika Łódzka

18 czerwca (piątek) – początek rejestracji internetowej i składania dokumentów;

13  lipca (wtorek), do godz. 15.00 – koniec rejestracji internetowej i składania dokumentów (!!!);

16 lipca (piątek) – sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na  kierunek: architektura

23  lipca (piątek), godz. 15.00 – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Kandydatów na kierunek architektura (architektura) oraz architektura (język angielski), studia pierwszego stopnia, obowiązuje sprawdzian uzdolnień plastycznych. Sprawdzian uzdolnień plastycznych trwa łącznie 5 godzin, polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych, dotyczących zadanych tematów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500 (za obie części). Warunkiem dalszej klasyfikacji kandydata jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów. Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których sprawdzian nie obowiązuje.
 

Przebieg sprawdzianu:
Rysunek odręczny ołówkiem, z wyobraźni, na zadany temat.

Część I: arkusz papieru o wymiarach 50 cm x 70 cm

Część II: arkusz papieru o wymiarach 35 cm x 50 cm

Potrzebne materiały: ołówki i gumki.

Celem sprawdzianu jest sprawdzenie wrażliwości estetycznej kandydata, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wyobraźni przestrzennej, zdolności odwzorowania i przekształcania przestrzeni.

Politechnika Warszawska

5 maja (środa) –  początek zapisów;

24 maja (poniedziałek) – koniec zapisów – ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;

5 czerwca (sobota), godzina 9.00-11.00 – egzamin w trybie online;

15 czerwca (wtorek) – ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego;

1 lipca (czwartek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – Architektura studia I stopnia;

12 lipca (poniedziałek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – Architektura studia jednolite.

INFORMACJE DODATKOWE:

Rekrutacja prowadzona jest na kierunkach:

Architektura – jednolite sześcioletnie studia magisterskie;

Architektura w języku angielskim – studia I stopnia.

Rekrutacja dla trybu studiów jednolitych: na studia zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 30% możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji przeprowadzonego w trybie zdalnym oraz przesłanej przez Kandydata dokumentacji graficznej, prezentującej jego zainteresowania, oraz największą łączną sumę punktów z:

– sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianego w skali od 0 do 130 punktów, oraz z  dokumentacji graficznej, prezentującej zainteresowania kandydata, ocenianych w skali od 0 do 70 punktów, których celem jest zbadanie percepcji przestrzeni u Kandydatów, ich inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej;

– czterech przedmiotów maturalnych: matematyki ze współczynnikiem wagi równym 0,75; języka obcego ze współczynnikiem wagi równym 0,25; przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka) ze współczynnikiem wagi 0,5; przedmiotu do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski) ze współczynnikiem wagi 0,5. Brak oceny maturalnej z przedmiotu do wyboru z danej grupy powoduje wpisanie oceny za ten przedmiot równej zero, lecz nie uniemożliwia przeprowadzenia procesu kwalifikacji.

Rekrutacja dla trybu studiów I stopnia: na studia zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy uzyskają największą łączną sumę punktów z egzaminu wstępnego obejmującego:
– zadanie graficzne;
– rozmowę kwalifikacyjną.

31 maja 2021 r. Kandydatom zostaną przesłane zadania  na podane wcześniej adresy mailowe; wykonane zadania należy odesłać drogą mailową w terminie do dnia 5 czerwca 2021r. Anonimowe, zakodowane prace zostaną ocenione przez niezależny Zespół oceniający w skali 60-punktowej.
Wyniki zostaną przesłane na Indywidualne Konto Rekrutacyjne Kandydata w dniu 15 czerwca.

75 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostanie zaproszonych na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne w dniach 21 – 28 czerwca 2021 r. – termin zostanie Kandydatom wyznaczony przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną i nie można go zmieniać. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane w skali 40 punktowej.

Decyzje o zakwalifikowaniu na studia zostaną ogłoszone w dniu 1 lipca 2021 r. w postaci komunikatów przesłanych na Indywidualne Konta Rekrutacyjne. Od 2 lipca do 31 sierpnia 2021 r. zakwalifikowani Kandydaci będą zobowiązani do wgrania na IKR skanów świadectw maturalnych i certyfikatów językowych.

Politechnika Wrocławska

15 maja (sobota) – początek rejestracji internetowej w systemie JSOS;

15 czerwca (wtorek) godz. 12.00  – koniec rejestracji internetowej (obowiązkowe uiszczenie opłaty rekrutacyjnej – zaksięgowanie w systemie JSOS);

17 i 18 czerwca (czwartek i piątek) – egzamin z rysunku, w formie zdalnej;

28 czerwca (poniedziałek) – ostatni dzień nadsyłania prac egzaminacyjnych. UWAGA! Nie decyduje data stempla pocztowego, a data dotarcia prac na Politechnikę Wrocławską;

2 lipca (piątek) – ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku;

9 lipca (piątek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Kandydaci zobowiązani są do posiadania materiałów plastycznych potrzebnych do wykonania prac rysunkowych: czterech arkuszy brystolu lub innego grubego, białego papieru (np. papier ksero 120 g) w formacie A3, ołówków o różnej twardości, gumki do ścierania, deski rysunkowej, klipsów do przy-pięcia papieru do deski. Każdy kandydat ma obowiązek ustawienia kamery rejestrującej egzamin tak, aby widoczna była sylwetka osoby rysującej w sposób umożliwiający stwierdzenie, że wykonuje ona samodzielnie zadanie rysunkowe. Egzamin jest rejestrowany.

Podczas egzaminu kandydaci przygotują rysunki:
– z natury – 17 czerwca 2021, dwa rysunki ołówkiem (2 osobne karty), każdy na papierze formatu A3 (brystol lub inny gruby, biały papier, np. papier ksero 120 g),
– z wyobraźni – 18 czerwca 2021, dwa rysunki ołówkiem na brystolu (2 osobne karty), każdy na papierze formatu A3 (brystol lub inny gruby, biały papier, np. papier ksero 120 g). Rysunek z natury będzie wymagał narysowania postaci, dlatego kandydaci zobowiązani są do zapewnienia sobie na swój własny koszt, i ryzyko udziału, pełnoletniej osoby w charakterze modelki/modela oraz krzesła dla tej osoby. Nie ma szczegółowych wymagań co do płci i wyglądu modelki/modela. W trakcie egzaminu oraz po jego zakończeniu, na polecenie osoby nadzorującej egzamin, uczestnik zobowiązany jest do wykonania fotografii swojej pracy i przesłania jej niezwłocznie na indywidualny adres e-mail podany w wiadomości przesłanej przez Politechnikę Wrocławską. Adres ten będzie zawarty w linku przesłanym przed egzaminem na indywidualne konto kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

Kandydaci mogą otrzymać 660 punktów za wszystkie przedstawione prace. Egzamin ten uznaje się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie co najmniej 240 punktów. Niezdanie tego egzaminu uniemożliwia uczestniczenie kandydata w kolejnych etapach procedury przyjęć na studia na kierunek Architektura, studia stacjonarne I stopnia i jest podstawą wydania decyzji o nieprzyjęciu kandydata na te studia.

Politechnika Gdańska

11 maja (wtorek) – otwarcie naboru internetowego w systemie eRekrutacja;

10 czerwca (czwartek) – ostatni dzień elektronicznej rejestracji;

14 czerwca (poniedziałek) – publikacja list uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

16-17 czerwca (środa – czwartek) – część 1 sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta  – rysunek odręczny na Politechnice Gdańskiej: grupa 1 i 2;

18 czerwca (piątek) – część 2 sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta – test online;

5  lipca (poniedziałek) – publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

28  lipca (środa) – publikacja list osób przyjętych na studia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Rekrutacja na kierunek Architektura przeprowadzana jest w formule dwuetapowej:

  1. a)   etap pierwszy – konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu.
  2. b)   etap drugi – konkurs punktów kandydata z przedmiotów matematyka, język polski i język obcy.

Warunki przeprowadzenia obu etapów sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.
W szczególności pomoc  w przemieszczaniu się osób o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej, pomoc w komunikacji z osobami o orzeczonym niedosłuchu itp.

Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęci zostaną najlepsi kandydaci – w kolejności uzyskanych wyników – w liczbie równej 100% limitu przyjęć, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.

Politechnika Śląska

Harmonogram i zasady rekrutacji zostaną podane po 19 maja 2021r.

Politechnika Opolska

Na dzień pisania posta – 14 maja 2021r. – brak informacji.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

17 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacji;

20 czerwca (niedziela) – koniec elektronicznej rekrutacji;

22 czerwca (wtorek) – egzamin wstępny na kierunkach: architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia;

25 czerwca (środa) – ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych;

12 lipca (poniedziałek) – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

od 13 lipca (wtorek) do 22 lipca (czwartek) – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów;

30 lipca (piątek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

ZAKRES SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH

1.   Zadanie rysunkowe nr 1 – ukazanie elementu trójwymiarowego w postaci „płaskiej”.

W zadaniu tym zostanie przedstawiona bryła w aksonometrii. Na bryle strzałkami zostaną wskazane boki, które będzie trzeba narysować w postaci płaskiej (bez skrótów i zniekształceń perspektywicznych).

2.   Zadanie rysunkowe nr 2 – rysunkowe „wpisanie się” w kontekst otoczenia.

W zadaniu tym pojawi się tło, tzn. przestrzeń zbudowana przez człowieka. Zadanie będzie polegało na uzupełnieniu tej przestrzeni np.zabudową pasującą do tego otoczenia (tła).

3.   Zadanie rysunkowe nr 3 – mała architektura.

Zadanie to będzie polegało na narysowaniu elementu wyposażenia przestrzeni miejskiej o niedużych rozmiarach w odniesieniu do postaci ludzkiej, która będzie już na kartce.

Zadania nr 1, 2 i 3 mają na celu określenie zdolności kandydata do wnikliwej i selektywnej obserwacji kompozycji przez wykonanie rysunku odręcznego. W zadaniu nr 1 można posługiwać się przyborami kreślarskimi. Kandydat powinien ustalić właściwą skalę elementów składających się na układ przestrzenny, ich proporcje oraz wzajemne relacje.

Technika wykonania rysunków

Prace rysunkowe należy wykonać ołówkiem, czarną kredką lub pędzlem. Rysunek powinien powstać na białym papierze (A-4). Każdy rysunek powinien być wykonany w jednej technice, tzn. nie dopuszcza się mieszania technik rysunkowych na jednej kartce np. czarnej kredki i ołówka; nie dopuszcza się również przedstawień barwnych.

Sposób wykonania rysunków

Zadanie rysunkowe nr 1 należy wykonać linearnie. W zadaniu rysunkowym nr 2 i 3 powinien pojawić się modelunek światłocieniowy. Wyklucza się deformację rysunkową, stylizację i inne tego rodzaju przedstawienia rysunkowe.

Ilość rysunków

Należy wykonać 3 zadania rysunkowe. Nie dopuszcza się dołączania kolejnych rysunków np. zawierających inne warianty rozwiązania zadania, objaśnienia, szkice itp. oraz opisywania zadania rysunkowego, podpisywania go imieniem i nazwiskiem, stosowania na nim jakichkolwiek oznaczeń i symboli.

W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju sprawdzian może zostać przeprowadzony  z wykorzystaniem technologii informatycznych

KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄC DO SPRAWDZIANU W FORMIE ZDALNEJ POWINIEN DODATKOWO POSIADAĆ

  1.  dostęp do Internetu,
  2.  dostęp do drukarki formatu A-4 (210 x 297 mm) umożliwiającej drukowanie w odcieniach szarości,
  3.  dostęp do skanera formatu A-4 umożliwiającego skanowanie w odcieniach szarości(w rozdzielczości 300 dpi).

Politechnika Poznańska

1 czerwca (wtorek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów, ogłoszenie wytycznych do portfolio dla kandydatów na kierunki architektura i architektura wnętrz;

5 lipca (poniedziałek) – ostateczny termin wgrywania portfolio;

12 lipca (poniedziałek) – udostępnianie kandydatom informacji o wynikach portfolio;

23 lipca (piątek) – ostateczny termin złożenia dokumentów – pod rygorem nieprzyjęcia;

27  lipca (środa) – publikacja list przyjętych na studia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Sprawdzenie uzdolnień plastycznych obejmuje ocenę portfolio polegającą na sprawdzeniu umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku. Warunkiem uzyskania oceny uzdolnień artystycznych jest dostarczenie portfolio. Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywna ocena sprawdzenia uzdolnień artystycznych, tzn. uzyskanie minimum 120 punktów z 500 maksymalnych.

Politechnika Lubelska

17 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie ERK;

20 czerwca (niedziela) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

2 lipca (piątek), godzina 12.00 – próbny egzamin zdalny z rysunku (UWAGA! Na stronie Rekrutacji pojawiła się data 2 lipca 2020r. – najprawdopodobniej jest to pomyłka.);

6-7 lipca (wtorek-środa), godzina 10.00 (logowanie 9.30) – egzamin z rysunku;

do 11 lipca (niedziela) – wprowadzenie do systemu ERK wyników ze świadectwa dojrzałości;

do 12 lipca (poniedziałek), godzina 15.00 – wyniki postępowania kwalifikacyjnego na indywidualnych kontach;

12-16 lipca – dostarczanie wymaganych dokumentów (rejestracja kandydatów na studia).

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin wstępny z rysunku odbędzie się w formie zdalnej – w postaci wideokonferencji. Aby przystąpić do egzaminu, kandydat  musi posiadać stabilny dostęp do Internetu oraz kamerę, mikrofon i głośniki.

 W celu przeprowadzenia egzaminu Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wprowadzi podział kandydatów na grupy. Podział na grupy zostanie opublikowany 01.07.2021 na podstronie dla kandydatów  (strona wydziału BiA) oraz w systemie ERK.  Każda grupa będzie posiadała własny link do systemu wideokonferencji.  Linki do poszczególnych sesji wideokonferencyjnych zostaną opublikowane w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) w dziale ogłoszenia.

Procedura podłączania się do systemu wideokonferencji będzie opisana szczegółowo w dokumencie „Instrukcja…” udostępnionym na stronie Wydziału. Przed przystąpieniem do egzaminu zdalnego z rysunku  kandydat zobowiązany jest udzielić zgody na utrwalenie wizerunku w trakcie wideokonferencji, której treść będzie udostępniona poniżej.  
Udzielenie wymienionej zgody jest konieczne,  ponieważ egzamin będzie nagrywany.

Politechnika Białostocka

1 czerwca  (wtorek), godzina 8.00 – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie IRK;

30 czerwca (poniedziałek), godzina 15.00 – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

6 lipca (wtorek) – egzamin wstępny na Architekturę;

7 lipca (środa) – egzamin wstępny na Architekturę Wnętrz;

13 lipca (wtorek) – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

od 14 lipca (środa) do 17 lipca (sobota) – dostarczanie wymaganych dokumentów do poszczególnych komisji wydziałowych celem potwierdzenia chęci studiowania;

29 lipca (czwartek) – ogłoszenie list przyjętych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin z rysunku odręcznego na kierunki: architektura oraz architektura wnętrz  składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie dodatniej liczby punktów z dwóch zadań łącznie.

Zadania egzaminu na kierunki: architektura oraz architektura wnętrz są następujące:

Zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania;

Zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.

Technika wykonania prac: ołówek.

Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego z rysunku zobowiązany jest do przyniesienia na egzamin przyborów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych we wskazanej technice wykonania. Politechnika Białostocka zapewnia deskę kreślarską i brystol.

Politechnika Świętokrzyska

Na dzień pisania posta – 14 maja 2021r. – brak informacji.

Politechnika Krakowska

19 maja (środa) – rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów;

9 czerwca (środa) – zakończenie elektronicznej rejestracji kandydatów;

31 maja – 10 czerwca – składanie portfolio w wersji elektronicznej;

14 – 15 czerwca (poniedziałek-wtorek) – egzamin zdalny;

23 czerwca (wtorek) – ogłoszenie wyników z egzaminu zdalnego i wyników oceny portfolio;

9-12 lipca – postępowanie kwalifikacyjne i ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów,

19 lipca (poniedziałek) –  ogłoszenie list studentów.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin przeprowadzony będzie za pośrednictwem platformy do komunikacji WKR, możliwa rejestracja przebiegu egzaminu. Przystępując do egzaminu kandydaci wyrażą zgodę na taką rejestrację. Zgoda ta zostanie zarejestrowana. Brak zgody oznacza rezygnację kandydata z udziału w egzaminie. Kandydaci zobowiązani są do korzystania z łącza internetowego oraz sprzętu elektronicznego umożliwiającego połączenie online, wyposażonego w mikrofon i kamerę internetową. Sprzętem takim może być np. komputer stacjonarny, laptop, notebook, tablet, albo smartfon. WA PK nie zapewnia kandydatom urządzeń do komunikacji online, ani łącza internetowego. Kandydaci zobowiązani są do uruchomienia połączenia i zalogowania się do platformy do komunikacji online nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Egzamin online przeprowadzony będzie zdalnie pod nadzorem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zakres pracy egzaminacyjnej obejmuje wykonanie przez kandydata jednego lub innej liczby rysunków wykonanych ołówkiem grafitowym na jednym arkuszu białego brystolu o formacie B2 (50×70 cm), w oznaczonym czasie. Szczegółowe tematy egzaminacyjne losowane i ogłaszane będą w dniu egzaminu, z chwilą jego rozpoczęcia, osobno dla każdej grupy zdających kandydatów. W przypadku gdy do wykonania będzie więcej niż jeden rysunek możliwe będzie ogłaszanie tematów kolejnych rysunków po upływie czasu na wykonanie rysunków poprzedzających. Przewiduje się, że sumaryczny czas trwania egzaminu wyniesie nie więcej niż 90 minut. W przypadku gdy do wykonania będzie więcej niż jeden rysunek, czas na wykonanie poszczególnych rysunków może być różny: dla każdego rysunku odrębnie przypisany będzie czas na jego wykonanie.

Portfolio powinno składać się z 5 prac rysunkowych. Obowiązkowy zakres tematyczny prac zostanie podany do publicznej wiadomości w portalu rekrutacyjnym PK nie później niż na 30 dni przed terminem składania/przesyłania portfolio, określonym w harmonogramie rekrutacji. Wszystkie prace wchodzące w zakres portfolio powinny być wykonane ołówkiem grafitowym na białym brystolu o formacie B2 (50×70 cm). Prace muszą być wykonane samodzielnie przez kandydata. Każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac wchodzących w zakres portfolio. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia Rektora PK w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających w roku akademickim 2021/22.

Politechnika Rzeszowska

Na dzień pisania posta – 14 maja 2021r. – brak informacji.

Informacje będziemy uzupełniać na bieżąco.

Czytaj więcej

Nasze wyniki z egzaminów w 2020r.

Jak co roku – wszyscy nasi kursanci zdali egzaminy z uzdolnień plastycznych, tym samym utrzymując poziom 100% zdawalności po naszym kursie!

W tym roku na egzaminach nasi kursanci rysowali m.in.: targ ze starociami na starówce, tajemniczy zaułek w zabytkowym miasteczku, wnętrze dużej księgarni, wnętrze wielopoziomowego centrum handlowego, postaci schodzące ze schodów lub siedzące przy stole, kompozycje z brył, a nawet tworzyli plansze z architektonicznymi podróżami marzeń.

Najlepiej w tym roku poradzili sobie:

1. Magda Jurkiewicz – 435/500pkt. na egzaminie w Łodzi, od października studentka studiów dziennych Architektury i Urbanistyki;

2. Maciej Niewiadomski – 410/500pkt. na egzaminie w Łodzi,

3. Nadia Kołodziejczak – 390/500pkt. na egzaminie w Łodzi, od października studentka studiów dziennych Architektury i Urbanistyki;

4. Matylda Widlińska – 385/500 pkt. na egzaminie w Łodzi, która dostała się na Wydziały Architektury na Politechnice Łódzkiej i Politechnice Wrocławskiej.

Wszystkim przyszłym studentom serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej

Zapisy na rok szkolny 2020/2021!

Informujemy, iż przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2020/2021!

Jeśli chcesz zostać architektem lub architektem wnętrz i marzysz o studiach na takim kierunku – ten kurs jest odpowiedni dla Ciebie!

Zajęcia odbywają się w piątki (wieczorem) i soboty przez cały rok szkolny, aż do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.  Na cały kurs składa się około 35 spotkań po 4 godziny zegarowe, czyli pełny rok kursu. Zajęcia odbywają się w grupach max.8 osobowych. Prowadzi je mgr inż. architekt, doktorantka na kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Łódzkiej, uprawniony architekt z wieloletnim doświadczeniem.

Kurs dla maturzystów początkujących z rysunkiem architektonicznym i osób zdających egzaminy wstępne w 2021r. – 1x w tygodniu (w piątki), ok. 35 zajęć po 4 godziny zegarowe.

Kurs dla licealistów – zajęcia odbywają się co 2 tygodnie (minimum 4 semestry). Zarówno zajęcia dla kursantów kontynuujących naukę, jak i dla licealistów rozpoczynających naukę rysunku, odbywają się w soboty.

Wszystkie osoby zainteresowane kursem serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego (505 – 430 – 560) z prowadzącą zajęcia architekt Barbarą Andrzejczak  w siedzibie B-ARCHITEKTURA (Zgierz, 1 Maja 39).

Nowy rok rozpoczynamy 2-3 października 2020r.

Czytaj więcej