ZAPISY NA KURS w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, iż przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2019/2020!

Jeśli chcesz zostać architektem lub architektem wnętrz i marzysz o studiach na takim kierunku – ten kurs jest odpowiedni dla Ciebie!

Zajęcia odbywają się w piątki (wieczorem), soboty (rano) i niedziele (rano) przez cały rok szkolny, aż do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.  Na cały kurs składa się około 40 spotkań po 5 godzin zegarowych, czyli pełny rok kursu. Zajęcia odbywają się w grupach max.8 osobowych. Prowadzi je mgr inż. architekt, doktorantka na kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Łódzkiej, uprawniony architekt z wieloletnim doświadczeniem.

Kurs dla maturzystów i osób zdających egzaminy wstępne w 2020r. – 1x w tygodniu (w piątki), ok. 40 zajęć po 4 godziny zegarowe.

Kurs dla licealistów – zajęcia odbywają się co 2 tygodnie (minimum 4 semestry). Zajęcia dla kursantów kontynuujących naukę odbywają się w soboty, zajęcia dla nowych kursantów odbywają się w niedziele.

Wszystkie osoby zainteresowane kursem serdecznie zapraszamy na bezpłatne, niezobowiązujące spotkanie z prowadzącą zajęcia architekt Barbarą Andrzejczak  w siedzibie B-ARCHITEKTURA (Zgierz, 1 Maja 39) w terminach: 03.08 (sobota) na godzinę 11.00 lub 09.09 (poniedziałek) na godzinę 17.00.  Aby umówić się na bezpłatne, niezobowiązujące spotkanie – napisz: kurs@b-architektura.pl lub zadzwoń: +48 505 430 560. Uwaga! Liczba miejsc na spotkaniu ograniczona.Na spotkaniu poinformujemy co trzeba zdawać na maturze, jak wyglądają sprawdziany egzaminacyjne z rysunku, jak się studiuje na Architekturze, jak wygląda praca po skończeniu studiów. Przewidywany czas trwania spotkania – ok. 2h.

Nowy rok rozpoczynamy 27-28-29 września 2019r.

Czytaj więcej

Rekrutacja na kierunek Architektura – uczelnie wyższe 2019/2020

Dla Waszej wygody przedstawiamy kompletny harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 uczelni z kierunkami architektonicznymi.  Zebraliśmy wszystkie ważne informacje i udostępniamy je poniżej. Jednocześnie wszystkim kandydatom na Architekturę życzymy mnóstwa kreatywności i przyjemnych tematów egzaminacyjnych.

Politechnika Łódzka

14 czerwca (piątek) – początek rejestracji internetowej i składania dokumentów;

15  lipca (poniedziałek), do godz. 15.00 – koniec rejestracji internetowej i składania dokumentów (!!!);

18 lipca (czwartek) – sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na  kierunek: architektura

25  lipca (czwartek), godz. 16.00 – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Kandydatów na kierunek architektura (architektura), raz architektura (inżynieria architektoniczna), studia pierwszego stopnia, obowiązuje sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Sprawdzian uzdolnień plastycznych trwa łącznie 5 godzin, polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych, dotyczących zadanych tematów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem dalszej klasyfikacji kandydata jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki,
na których sprawdzian nie obowiązuje.
 Przebieg sprawdzianu:
Rysunek odręczny ołówkiem, z wyobraźni, na zadany temat.

Część I: arkusz papieru o wymiarach 50 cm x 70 cm

Część II: arkusz papieru o wymiarach 35 cm x 50 cm

Potrzebne materiały: ołówki i gumki.

Celem sprawdzianu jest sprawdzenie wrażliwości estetycznej kandydata, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wyobraźni przestrzennej, zdolności odwzorowania i przekształcania przestrzeni.

Prace są kodowane i oceniane przez Komisję jako anonimowe. Oceniane są wspólnie (rysunek I i II). Za obie części uzyskać można do 500 punktów. Nazwiska kandydatów znane są dopiero
po rozkodowaniu prac.

 

Politechnika Warszawska

6 maja (poniedziałek) –  początek zapisów;

27 maja (poniedziałek) – koniec zapisów – ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;

8 czerwca (sobota) – egzamin – miejsce: Wydział Architektury ul. Koszykowa 55;

11 czerwca (wtorek) – ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego;

11 lipca (czwartek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Na studia w roku akademickim 2019/2020 zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 30% punktów łącznie z dwóch zadań sprawdzianu uzdolnień
i predyspozycji oraz największą łączną sumę punktów z  dwóch zadań sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianych każde w skali od 0 do 100 punktów, których celem jest zbadanie u kandydatów percepcji przestrzeni, inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej.

Politechnika Wrocławska

15 maja (środa) – początek rejestracji internetowej w systemie JSOS;

21 czerwca (piątek) godz. 13.00  – koniec rejestracji internetowej (obowiązkowe uiszczenie opłaty rekrutacyjnej – zaksięgowanie w systemie JSOS);

26 czerwca (środa) – I tura egzaminu z rysunku, godz. 9.00-13.00;

27 czerwca (czwartek) – II tura egzaminu z rysunku, godz. 9.00-13.00;

3 lipca (środa) – ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku;

10 lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin obejmuje wykonanie dwóch zadań rysunkowych ołówkiem. Celem egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej,
jak i wiedzy o sztuce i architekturze. Kandydat może otrzymać z dwóch zadań rysunkowych łącznie maksymalnie 660 punktów. Zdany egzamin to minimum 240 punktów. Na egzamin z rysunku należy przynieść:

 • deskę rysunkową (może być sklejka) o wymiarach 50×70 cm,
 • ołówki o różnej twardości,
 • gumki do mazania,
 • klipsy lub pinezki do przypięcia brystolu do deski (brystol zapewnia Wydział Architektury).

Egzamin trwa dwa dni po cztery godziny. W pierwszym dniu rysuje się postać modela/modelki,
w drugim rysunek z wyobraźni.

 

Politechnika Gdańska

10 maja (piątek) – otwarcie naboru internetowego w systemie eRekrutacja;

31 maja (piątek) – zakończenie naboru, ostatni dzień na wniesienie opłaty rekrutacyjnej;

3 czerwca (poniedziałek) – publikacja list uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

6-7 czerwca (czwartek – piątek) – część 1 sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta  – Rysunek z natury kompozycji złożonej z postaci, rusztowania i piłki.

8 czerwca (sobota) – część 2 sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

28  czerwca (piątek) – publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

24  lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Rekrutacja na kierunek Architektura przeprowadzana jest w formule dwuetapowej:

 1. a)   etap pierwszy – konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu.
 2. b)   etap drugi – konkurs punktów kandydata z przedmiotów matematyka, język polski i język obcy.

Warunki przeprowadzenia obu etapów sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.
W szczególności pomoc  w przemieszczaniu się osób o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej, pomoc w komunikacji z osobami o orzeczonym niedosłuchu itp.

Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęci zostaną najlepsi kandydaci – w kolejności uzyskanych wyników – w liczbie równej 100% limitu przyjęć, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.

 

Politechnika Śląska

6 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w Systemie Obsługi Rekrutacji;

24 czerwca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów, ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;

26 czerwca (środa ) – sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla kierunków: Architektura (2 sesje)

27-28 czerwca (czwartek-piątek) – sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla kierunku Architektura Wnętrz (etap 1 oraz 2);

9 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego;

11 lipca (czwartek) – ostateczny termin składania kompletu dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów.

12 lipca (piątek) – ogłoszenie listy przyjętych na studia.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Na egzamin należy przynieść z sobą:

 • dowód osobisty,
  • potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,
  • deskę rysunkową 50 x 70 cm, powierzchnia deski do rysowania nie może być pokryta żadnymi rysunkami, ani notatkami,
  • przybory do rysunku odręcznego (ołówki HB, B do 4B, kolorowe kredki, pastele, flamastry), gumki, nożyk modelarski lub nożyczki, skalówkę, cyrkiel, klej, taśmę klejącą przeźroczystą i pinezki..

FORMA EGZAMINU

Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych polega na wykonaniu dwu odrębnych zadań mających na celu zbadanie umiejętności:
·    komponowania lub odtwarzania oraz prezentacji form przestrzennych,
·    twórczego rozwiązywania prostych zadań architektoniczno-urbanistycznych

Sprawdzian uzdolnień artystycznych polega na wykonaniu dwóch odrębnych prac w formie: rysunku odręcznego, kompozycji płaskiej lub przestrzennej. Za każdą z prac przyznawanych jest maksymalnie 100 punktów.

 

Politechnika Opolska

3 czerwca (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie IRK;

7 lipca (niedziela) godz. 13.00 – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

10 lipca (środa) – egzamin wstępny  – 1 i 2 część;

11 lipca (czwartek) – egzamin wstępny – 3 część;

16 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

do 22 lipca (poniedziałek)  – przyjmowanie dokumentów osób zakwalifikowanych

22 lipca (poniedziałek) godz. 18.00 – ogłoszenie list przyjętych

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin dodatkowy składa się z trzech zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde z zadań jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Technika wykonania zadań: ołówek.

 • I etap – rysunek z wyobraźni (2 godziny lekcyjne),
 • II etap – rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (2 godziny lekcyjne),
 • III etap – rysunek atelierowy z natury (3 godziny lekcyjne).

Pierwszego dnia przeprowadzone są egzaminy z rysunku z wyobraźni (I etap) oraz z rysunku
z wyobraźni z elementami geometrii (II etap). Pozytywna opinia Komisji Egzaminu Dodatkowego kwalifikuje do III etapu egzaminu z rysunku atelierowego z natury.

Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie sumy punktów nie mniejszej niż 100 z trzech zadań łącznie.


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

20 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacji;

16 czerwca (niedziela) – koniec elektronicznej rekrutacji;

25 czerwca (wtorek) – sprawdzian umiejętności plastycznych;

26 czerwca (środa) – dodatkowy sprawdzian umiejętności plastycznych w zależności od ilości kandydatów;

28 czerwca (piątek) – ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych;

od 11 lipca (środa) do 19 lipca – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów;

– ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

ZAKRES SPRAWDZIANU OBEJMUJE DWIE CZĘŚCI:

 1. RYSUNEK ODRĘCZNY Z NATURY (pierwsza część sprawdzianu – czas trwania 150 min w tym przerwy)
  Postępowanie sprawdzające ma na celu określenie zdolności kandydata do wnikliwej i selektywnej obserwacji kompozycji przedmiotów (lub modela) w otoczeniu, przez wykonanie rysunku odręcznego z natury. Kandydat powinien ustalić właściwą skalę elementów składających się na układ przestrzenny, ich proporcje oraz wzajemne relacje.

TECHNIKA WYKONANIA – rysunek miękkim ołówkiem, czarną kredką, piórkiem lub ew. pędzlem, przy użyciu czarnego tuszu (technika tzw. suchy pędzel lub lawowanie); dopuszcza się użycie miękkiej gumki do ścierania (wyżej wymienione przybory powinny znajdować się w posiadaniu kandydata w zależności od jego uznania); rysunek ma powstać na jasnym papierze o wymiarach 50 x 70 cm, (papier zapewnia Uczelnia). Jeden rysunek z natury może być wykonany tylko jedną techniką; nie dopuszcza się mieszania technik na jednym arkuszu, na przykład ołówka z piórkiem itp. Jednakże można wykonać kilka rysunków różnymi technikami. Nie dopuszcza się technik barwnych (użycia kolorów),

SPOSÓB WYKONANIA – rysunek powinien być wykonany z zastosowaniem modelunku światłocieniowego (w pełnej gamie tonów) lub linearny (bez modelunku światłocieniowego). Realistyczny w stosunku do tematu; wyklucza się zamierzoną deformację, stylizację i inne maniery. Jeśli chodzi o wnikliwość podjęcia tematu, oczekuje się wykonania przynajmniej jednego rysunku typu studium, który ew. można uzupełnić szkicami. Nie ogranicza się z góry liczby rysunków.

 1. PRZEGLĄD PRAC PLASTYCZNYCH WYKONANYCH PRZEZ KANDYDATA (druga część sprawdzianu)

Sama teczka ma być NIEPODPISANA, typu najprostszego z oferowanych w handlu detalicznym, dostosowana do formatu przygotowanych prac.

       TECZKA POWINNA ZAWIERAĆ dziesięć własnych prac plastycznych na formacie co najmniej A3 (czyli 29,7×42,0 cm), a maksymalnie o wymiarach 70,0×100,0 cm (~B1) wykonanych techniką trwałą, czarno-białą lub barwną (np: rysunek piórkiem i tuszem, ołówkiem, czarną kredką, węglem prasowanym lub nie, pastelami (w dwóch ostatnich przypadkach jest wymagane utrwalenie fiksatywą), malowanie rozwodnionym tuszem (lawowanie), ewentualnie farbami akwarelowymi, plakatowymi lub akrylowymi),

       TEMATYKĄ PRAC POWINNA BYĆ kompozycja w typie martwej natury, postać ludzka w różnych ustawieniach oraz motywy architektoniczne; dopuszcza się rozmaity stopień wnikliwości prac – zarówno studia jak i szkice; temat ma być potraktowany realistycznie, bez stylizacji czy maniery.
Jeśli adept pragnąłby przedstawić prace trójwymiarowe – papieroplastykę, modele, makiety – powinny one zostać zobrazowane na zdjęciach. Poza tym wyjątkiem, prac fotograficznych nie dopuszcza się. Prace w teczce, podobnie jak sama teczka, mają być BEZ PODPISÓW. Na zakończenie sprawdzianu umiejętności plastycznych adept pozostawia teczkę na miejscu pracy, wraz ze skończonym rysunkiem. Teczkę będzie można odebrać po zakończeniu rekrutacji na kierunki.

 

Politechnika Poznańska

30 maja (czwartek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów;

13 czerwca (czwartek) – koniec elektronicznej rekrutacji;

18 czerwca (wtorek) – 2 sesje egzaminacyjne z rysunku odręcznego dla kandydatów na kierunek Architektura;

do 28 czerwca (piątek) – udostępnienie wyników z egzaminu z rysunku;

do 10  lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin z rysunku składa się z dwóch sesji, przy czym jedna poświęcona jest rysunkowi z natury,
a druga rysunkowi z wyobraźni. W ocenie rysunków bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 • Rysunek z natury ma na celu sprawdzenie umiejętności wnikliwej obserwacji rzeczywistości i jej transpozycji na płaszczyznę, ze szczególnym uwzględnieniem proporcji form, iluzji przestrzeni, subtelności światłocieniowych zróżnicowania faktur oraz wzajemnych relacji poszczególnych elementów kompozycji.
 • Rysunek z wyobraźni ma na celu sprawdzenie umiejętności uruchomienia i wykorzystania przez kandydata wyobraźni przestrzennej oraz podejmowania kreatywnych decyzji kompozycyjnych
  na zadany temat. Przedstawienie tej kompozycji powinno uwzględniać poprawność konstrukcyjną i perspektywiczną rysunku, świadomy, przemyślany dobór i rozkład elementów oraz wykorzystanie światłocienia do tworzenia plastycznych relacji przestrzennych, ekspresji i nastroju wyobrażonej kompozycji.

 

Politechnika Lubelska

20 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie ERK;

21 czerwca (piątek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

2-3 lipca (wtorek i środa) – egzamin wstępny  z rysunku;

do 10 lipca (środa, do godz. 14.00) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

od 11 lipca (czwartek) do 16 lipca (wtorek) – dostarczanie wymaganych dokumentów

INFORMACJE DODATKOWE:

Na kierunek architektura obowiązuje egzamin z rysunku (dwa rysunki ołówkiem: z natury
i z wyobraźni). Egzamin z rysunku obowiązuje wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie
na kierunek architektura i jest egzaminem dopuszczającym do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Egzamin ten ma na celu:1) sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem predyspozycji do zawodu architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką; 2) sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia kandydata;3) sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej stosowania
w rozwiązywaniu problemów komponowania przestrzeni.
Egzamin z rysunku odręcznego ma na celu:
– sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia kandydata,
– sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej stosowania w rozwiązaniu problemów komponowania przestrzeni.
– sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem jego predyspozycji do zawodu architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką.
Zakres egzaminu na kierunek Architektura
Kandydat na kierunek studiów Architektura  zobowiązany jest do przystąpienia do dwóch zadań rysunkowych, ocenianych w skali od 0 do 250 punktów (każde zadanie).

Kandydat na kierunek studiów Architektura  może uzyskać maksymalnie 500 punktów, łącznie z obu zadań rysunkowych. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyska minimum 150 punktów.
Forma egzaminu z rysunku na kierunek Architektura
Egzamin z rysunku obejmuje wykonanie dwóch rysunków ołówkiem:

–  rysunek z natury (02.07.2019),
–  rysunek z wyobraźni (03.07.2019).

Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obydwu zadań rysunkowych. Egzamin odbywa się w ciągu dwóch dni. Czas Trwania egzaminu przewiduje się na 3 godziny zegarowe (180 min) na każdy
z rysunków. W zależności od liczby kandydatów, egzamin jest przeprowadzany w jednej lub dwóch turach.

 Kandydaci powinni wziąć ze sobą: ołówki, gumkę do ścierania, dowód osobisty, lub inny dokument ze zdjęciem; jeżeli kandydat nie ma zaksięgowanej w systemie opłaty rekrutacyjnej, musi okazać dowód wpłaty.

Kandydaci nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną: telefonów, smartfonów, zegarków z funkcją aparatu, teczek z rysunkami.

Deskę i karton zapewnia uczelnia.

 

Politechnika Białostocka

4 czerwca  (wtorek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie IRK;

1 lipca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

8 lipca (wtorek) – egzamin wstępny na Architekturę i Urbanistykę (2 zadania);

9 lipca (środa) – egzamin wstępny na Architekturę Wnętrz (2 zadania);

12 lipca (piątek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

od 13 lipca (sobota) do 17 lipca (środa) z wyłączeniem 14 lipca (niedziela)  – dostarczanie wymaganych dokumentów do poszczególnych komisji wydziałowych celem potwierdzenia chęci studiowania

18 lipca (czwartek) – ogłoszenie list przyjętych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin z rysunku odręcznego na kierunki: architektura oraz architektura wnętrz  składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie dodatniej liczby punktów z dwóch zadań łącznie.

Zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania;

Zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.

Technika wykonania prac: ołówek.

Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego zobowiązany jest przed wejściem na salę egzaminacyjną do okazania dowodu tożsamości oraz dowodu wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Kandydat, w trakcie egzaminu, nie może mieć przy sobie telefonu komórkowego, ani innego urządzenia rejestrującego obraz i/lub dźwięk.

Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego z rysunku zobowiązany jest do przyniesienia
na egzamin przyborów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych we wskazanej technice wykonania. Politechnika Białostocka zapewnia deskę kreślarską i brystol.

 

 Politechnika Świętokrzyska

27 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie internetowej rekrutacji;

4 lipca (wtorek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

5 lipca (piątek) – egzamin wstępny  – 1 i 2 sesja;

8 lipca (poniedziałek) – wyniki z egzaminu;

11 lipca (środa) – ogłoszenie list rankingowych;

od 15 lipca (poniedziałek) do 20 lipca (sobota) – składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia;

27 lipca (sobota) – ogłoszenie list przyjętych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów obejmuje dwa etapy:

 • egzamin z rysunku odręcznego,
 • konkurs świadectw (zgodnie z procedurą rekrutacyjną obowiązującą w Politechnice Świętokrzyskiej). Pozytywna ocena predyspozycji zawodowych na podstawie egzaminu z rysunku odręcznego jest warunkiem koniecznym dopuszczenia kandydata do konkursu świadectw przy rekrutacji na kierunek Architektura. W szczególności celem egzaminu z rysunku odręcznego jest sprawdzenie wyobraźni przestrzennej oraz wiedzy i umiejętności w zakresie: -elementarnego warsztatu rysunkowego oraz posługiwania się wiedzą o perspektywie, kształtach i proporcjach, -przedstawienia rysunkowej kompozycji przestrzennej o charakterze architektonicznym.

Egzamin z rysunku odręcznego będzie obejmował dwie sesje w ciągu jednego dnia.

I sesja rysunkowa

dopołudniowa, trwająca 3 godziny zegarowe będzie obejmowała wykonanie rysunku odręcznego w technice ołówkowej na białym kartonie o wymiarach 50 x 70 cm. Przedmiotem I sesji będzie rysunek z wyobraźni przedstawiający kompozycję brył geometrycznych.

II sesja rysunkowa

popołudniowa trwająca 3 godziny zegarowe będzie obejmowała wykonanie rysunku odręcznego w technice ołówkowej na białym kartonie o wymiarach 50 x 70 cm. Przedmiotem II sesji będzie rysunek z wyobraźni przedstawiający przestrzenną kompozycję architektoniczną.

W celu przeprowadzenia egzaminu z rysunku odręcznego Wydział BiA zapewnia wszystkim

kandydatom: deski rysunkowe, biały karton rysunkowy, klamerki do umocowania kartonu. Kandydaci przystępujący do egzaminu winni we własnym zakresie posiadać: ołówki rysunkowe grafitowe, gumki, strugaczki.

 

Politechnika Krakowska

10 czerwca (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów;

18 czerwca (wtorek) – zakończenie elektronicznej rejestracji kandydatów;

do 19 czerwca (środa) – ostatni dzień na wniesienie opłaty rekrutacyjnej;

24 – 25 czerwca (poniedziałek-wtorek) – egzamin wstępny z rysunku;

2 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników z egzaminu wstępnego z rysunku;

10 lipca (środa) – ogłoszenie list zakwalifikowanych,

od 11 lipca (czwartek) do17 lipca (środa) – składanie dokumentów przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani,

18 lipca (czwartek) –  ogłoszenie list studentów.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin wstępny odbywa się w dwóch dniach i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w dwóch terminach
dla każdego dnia egzaminu: przedpołudniowym oraz popołudniowym i obejmuje:

 • rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji,
 • rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym.

Każdy rysunek oceniany jest w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0. Warunkiem przyjęcia
na studia jest uzyskanie średniej ocen z egzaminu rysunkowego wynoszącej co najmniej 3,0.

 

Politechnika Rzeszowska

1 czerwca (sobota) – rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów;

2 lipca (wtorek) – zakończenie elektronicznej rejestracji kandydatów;

4 – 5 lipca (czwartek-piątek) – egzamin wstępny z rysunku;

9 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników z egzaminu wstępnego z rysunku;

17 lipca (środa) – ogłoszenie list zakwalifikowanych,

od 17 lipca (środa) do 19 lipca (piątek) i 22 lipca (poniedziałek) – składanie dokumentów przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani,

23 lipca (wtorek) –  ogłoszenie list osób przyjętych na studia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Na kierunku architektura warunkiem koniecznym jest złożenie egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych z wynikiem pozytywnym – min. 3,0 (dostatecznym) z każdego etapu egzaminu.

Egzamin wstępny składa się z dwóch zadań sprawdzających uzdolnienia i predyspozycje do podjęcia studiów na kierunku architektura.

Egzamin jest podzielony na dwa etapy:

 Zadanie 1 – rysunek z natury (czas trwania zadania 3 x 60 min = 180 minut). Format arkusza 50 x 70 cm. Zadanie 1 należy wykonywać w ołówkowej technice rysunkowej. Przybory (ołówki, gumki, deska do rysowania) przynosi kandydat. Wydział zapewnia arkusze białego kartonu.

Zadanie 2 – zadanie sprawdzające zdolności komponowania przestrzeni z wyobraźni (czas trwania 3 x 60 min = 180 minut). Zadanie 2 należy wykonywać w ołówkowej technice rysunkowej. Przybory (ołówki, gumki, deska do rysowania) przynosi kandydat. Wydział zapewnia arkusze białego kartonu.

Kandydat na kierunek architektura jest zobowiązany do zgłoszenia się na egzamin wstępny
z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Czytaj więcej

Wyniki egzaminów 2018

To już oficjalne – 100% zdawalności wśród naszych kursantów utrzymane! W tym roku WSZYSCY KURSANCI B-ARCHITEKTURA dostali się na studia dzienne na kierunku Architektura na Politechnice Łódzkiej.

Najlepszymi kursantami w tym roku okazały się:
Kronelia Makowska,
Olga Flies,
Aleksandra Młodak.

Serdeczne gratulacje należą się również wszystkim kursantom, którzy dostali się na kilka wybranych przez siebie uczelni – np. Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Świętokrzyską, czy też Politechnikę Opolską.

Wszystkim byłym kursantom, a obecnym studentom, życzymy mnóstwa wytrwałości na najbliższe semestry i udanych, zasłużonych wakacji!

Czytaj więcej

Tematy z egzaminów 2018

Kolejny raz uczelnie nie zaskoczyły naszych kursantów tematami. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych:

W Łodzi: 1. Miasto przyszłości widziane z perspektywy człowieka; 2. Widok holu w teatrze; 3. Widok miasta z górnych pięter wieżowca; 4. Dziedziniec starego zamku.

W Krakowie należało wykonać rysunek brył w widoku z kompozycji umieszczonej na platformie oraz wykonać projekt miejsca zabaw przeznaczonego dla dzieci.
Gdańsk podzielony był na dwa dni. Należało m.in. narysować modelkę stojącą w dużym, drewnianym sześcianie. Drugiego dnia odbył się test rysunkowy, podczas którego m.in. należało wykonać zadania z przekładaniem zapałek, zadania matematyczne z obliczaniem pola trapezu, poprzekładać sześcian przez mniejsze, obcinające go ramki i ukazać go obróconego o 90 stopni, a także zaprojektować zabawki na plac zabaw i wykonać perspektywę tego miejsca.

Wrocław nie zaskoczył niczym nowym. Modelka jako pierwsza z prac. Drugiego dnia należało wykonać projekty obserwatorium przyrody znajdującego się w trzech różnych lokalizacjach (na pustyni, na stoku górskim oraz w lesie).

W Poznaniu bryłki jako pierwsza z prac – kompozycja architektoniczna składająca się z nakładających się, przenikających lub rozciągających się sześcianów, prostopadłościanów lub kul. Na kolejnej z prac – miejsce do wyciszenia lub medytacji z uwzględnieniem skali człowieka.

W Białymstoku na egzaminie na kierunek Architektura wymagano odwzorowania ławki wraz z dorysowaną z wyobraźni drugą, postawioną na niej, a także zaprojektować nowoczesny przystanek autobusowy. Na kierunku Architektura Wnętrz wymagano zaprojektowania regału z książkami dla pomieszczenia, w którym odbywał się egzamin, a także narysowania nowoczesnego wnętrza domku letniskowego nad jeziorem, ukazanego tuż przed zachodem słońca.

W Opolu na przyszłych Architektów czekały bryły przedstawione w sali egzaminacyjnej. Należało zaprojektować z nich centrum współczesnego miasta, przy zachowaniu wzajemnych proporcji, a także przedstawić projekt za pomocą rzutu. Kolejnym tematem był rynek lub plac reprezentacyjny wybranej miejscowości. Kolejnego dnia przygotowano martwą naturę do odwzorowania – tzw. rysunek atelierowy z natury.

Więcej informacji w kolejnych dniach. Zapraszamy!

Czytaj więcej

ZAPISY NA KURS 2018/2019

Informujemy, iż przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2018/2019!

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana studiami na kierunkach: Architektura, Architektura Wnętrz lub Inżynieria Architektoniczna – ten kurs jest odpowiedni dla Ciebie!

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty przez cały rok szkolny, aż do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.  Na cały kurs składa się około 40 spotkań po 5 godzin zegarowych, czyli pełny rok kursu. Zajęcia odbywają się w grupach max.8 osobowych. Prowadzą je: mgr inż. architekt, obecnie doktorantka na kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Łódzkiej, a także mgr inż. arch. Dyala Arrabi, absolwentka kierunku Architektura Politechniki Łódzkiej.

Kurs dla maturzystów i osób zdających egzaminy wstępne w 2019r. – w trybie 1x w tygodniu, ok. 40 zajęć po 5 godzin zegarowych.

Kurs dla licealistów – tryb do wyboru 1x w tygodniu, 1x co 2 tygodnie (min. 4 semestry – jeśli zbierze się grupa).

Dlaczego warto zacząć wcześniej?

– większa liczba przerobionych tematów podnosi poziom przygotowania do egzaminów wstępnych;

– większa liczba wykonanych rysunków wyrabia kreskę, styl i tempo pracy;

– wcześniej rozpoczęty kurs pozwala na skupienie swoich wszystkich sił na nauce w okresie maturalnym.

Kurs ten cieszy się dużą popularnością wśród studentów, którzy pragną rozpocząć swoją naukę na drugim kierunku lub stwierdzili, iż pierwszy nie jest dla nich odpowiedni.

Wszystkie osoby zainteresowane kursem serdecznie zapraszamy na bezpłatne, niezobowiązujące spotkanie z prowadzącą zajęcia architekt Barbarą Andrzejczak  w siedzibie B-ARCHITEKTURA (Zgierz, 1 Maja 39) w terminach: 28.07 (sobota) na godzinę 16.00, 25.08 (sobota) na godzinę 16.00 lub 08.09 (sobota) na godzinę 12.00.  Aby umówić się na bezpłatne, niezobowiązujące spotkanie – napisz: kurs@b-architektura.pl lub zadzwoń: +48 505 430 560. Uwaga! Liczba miejsc na spotkaniu ograniczona.

Na spotkaniu poinformujemy co trzeba zdawać na maturze, jak wyglądają sprawdziany egzaminacyjne z rysunku, jak się studiuje na Architekturze, jak wygląda praca po skończeniu studiów. Przewidywany czas trwania spotkania – ok. 2h.

Nowy rok rozpoczynamy 14-15 września 2018r.

Czytaj więcej

Rekrutacja na uczelnie wyższe 2018/2019

WSZYSTKIE uczelnie wyższe ogłosiły harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.  Zebraliśmy wszystkie ważne informacje i udostępniamy je poniżej. Jednocześnie wszystkim zdającym życzymy przyjemnych tematów i lekkiej kreski.

>Politechnika Łódzka

4 czerwca (poniedziałek) – początek rejestracji internetowej i składania dokumentów;

16 lipca (poniedziałek), do godz. 15.00 – koniec rejestracji internetowej i składania dokumentów;

19 lipca (czwartek) – sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na  kierunek: architektura i inżynieria architektoniczna;

26 lipca (czwartek), godz. 16.00 – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Kandydatów na kierunek architektura (architektura), architektura (architektura wnętrz)
oraz architektura (inżynieria architektoniczna), studia pierwszego stopnia, obowiązuje sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Sprawdzian uzdolnień plastycznych trwa łącznie 5 godzin, polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych, dotyczących zadanych tematów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem dalszej klasyfikacji kandydata jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki,
na których sprawdzian nie obowiązuje.
 Przebieg sprawdzianu:
Rysunek odręczny ołówkiem, z wyobraźni, na zadany temat.

Część I: arkusz papieru o wymiarach 50 cm x 70 cm

Część II: arkusz papieru o wymiarach 35 cm x 50 cm

Potrzebne materiały: ołówki i gumki.

Celem sprawdzianu jest sprawdzenie wrażliwości estetycznej kandydata, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wyobraźni przestrzennej, zdolności odwzorowania i przekształcania przestrzeni.

Prace są kodowane i oceniane przez Komisję jako anonimowe. Oceniane są wspólnie (rysunek I i II). Za obie części uzyskać można do 500 punktów. Nazwiska kandydatów znane są dopiero
po rozkodowaniu prac.

>Politechnika Warszawska

7 maja (poniedziałek) –  początek zapisów;

28 maja (poniedziałek) – koniec zapisów – ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;

9 czerwca (sobota) – I etap egzaminów – miejsce: Wydział Architektury ul. Koszykowa 55;

12 czerwca (wtorek) – ogłoszenie wyników I etapu egzaminu wstępnego wraz z decyzja o dopuszczeniu do II etapu egzaminu;

16 czerwca (sobota) – II etap egzaminów;

19 czerwca (wtorek) – ogłoszenie wyników II etapu egzaminu wstępnego;

23 lipca (poniedziałek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

I etap:

 zadanie 1 – godz. 9:00 – czas trwania zadania 90 minut

 zadanie 2 – godz.11:00 – czas trwania zadania 90 minut

Dla każdego z zadań I etapu sprawdzianu technika graficzna będzie określona w temacie zadania. Zadania należy wykonać wykorzystując wyłącznie materiały i przybory zapewniane przez Wydział. Dopuszcza się przyniesienie własnej deski do rysowania (powierzchnia deski nie może być pokryta rysunkami bądź notatkami).

Wyniki I etapu wraz z decyzją o dopuszczeniu do II etapu zostaną podane do wiadomości kandydatów w dniu 6 czerwca 2017 r. na tablicy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury oraz poprzez komunikat wysłany na Indywidualne Konto Rekrutacyjne każdego kandydata.

Do II etapu sprawdzianu zostanie dopuszczona nie mniej niż połowa kandydatów, jednak nie więcej niż 400 osób, w kolejności uzyskanej łącznej liczby punktów z I etapu. Osoby niedopuszczone do II etapu sprawdzianu, nie będą uczestniczyć w dalszej kwalifikacji i bez względu na wyniki egzaminu maturalnego otrzymają zero punktów kwalifikacyjnych.

II etap:

 zadanie 3 – godz. 9:00 – czas trwania zadania 90 minut

Dla zadania II etapu sprawdzianu technika graficzna będzie określona w temacie zadania. Zadanie należy wykonać wykorzystując wyłącznie materiały i przybory zapewniane przez Wydział. Dopuszcza się przyniesienie własnej deski do rysowania (powierzchnia deski nie może być pokryta rysunkami bądź notatkami).

Wyniki po obu etapach sprawdzianu (zadania 1, 2, 3) zostaną ogłoszone 13 czerwca 2017 r.

 

>Politechnika Wrocławska

15 maja (wtorek) – początek rejestracji internetowej w systemie JSOS;

20 czerwca (środa) – koniec rejestracji internetowej (obowiązkowe uiszczenie opłaty rekrutacyjnej – zaksięgowanie w systemie JSOS);

26 czerwca (wtorek) – I tura egzaminu z rysunku;

27 czerwca (środa) – II tura egzaminu z rysunku;

9 lipca (poniedziałek) – ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku;

13 lipca (piątek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin obejmuje wykonanie dwóch zadań rysunkowych ołówkiem. Celem egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej,
jak i wiedzy o sztuce i architekturze. Kandydat może otrzymać z dwóch zadań rysunkowych łącznie maksymalnie 660 punktów. Zdany egzamin to minimum 240 punktów. Na egzamin z rysunku należy przynieść:

 • deskę rysunkową (może być sklejka) o wymiarach 50×70 cm,
 • ołówki o różnej twardości,
 • gumki do mazania,
 • klipsy lub pinezki do przypięcia brystolu do deski (brystol zapewnia Wydział Architektury).

Egzamin trwa dwa dni po cztery godziny. W pierwszym dniu rysuje się postać modela/modelki,
w drugim rysunek z wyobraźni.

>Politechnika Krakowska

1 czerwca (piątek) – rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów;

26 czerwca (wtorek) – zakończenie elektronicznej rejestracji kandydatów;

27 czerwca (środa) – ostatni dzień na wniesienie opłaty rekrutacyjnej;

28 – 29 czerwca (czwartek-piątek) – egzamin wstępny z rysunku;

4 lipca (środa) – ogłoszenie wyników z egzaminu wstępnego z rysunku;

9-16 lipca – składanie dokumentów przez kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
z rysunku;

19 lipca (czwartek) –  ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin wstępny odbywa się w dwóch dniach i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w dwóch terminach
dla każdego dnia egzaminu: przedpołudniowym oraz popołudniowym i obejmuje:

 • rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji,
 • rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym.

Każdy rysunek oceniany jest w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0. Warunkiem przyjęcia
na studia jest uzyskanie średniej ocen z egzaminu rysunkowego wynoszącej co najmniej 3,0.

>Politechnika Gdańska

11 maja (piątek) – otwarcie naboru internetowego w systemie eRekrutacja;

1 czerwca (piątek) – zakończenie naboru, ostatni dzień na wniesienie opłaty rekrutacyjnej;

6 czerwca (środa) – publikacja list uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

7 – 8 czerwca (czwartek – piątek) – część 1 sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta (grupy 1 i 2);

9 czerwca (sobota) – część 2 sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

26 czerwca (wtorek) – publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

20 lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Rekrutacja na kierunek Architektura przeprowadzana jest w formule dwuetapowej:

 1. a)   etap pierwszy – konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu.
 2. b)   etap drugi – konkurs punktów kandydata z przedmiotów matematyka, język polski i język obcy.

Warunki przeprowadzenia obu etapów sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.
W szczególności pomoc  w przemieszczaniu się osób o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej, pomoc w komunikacji z osobami o orzeczonym niedosłuchu itp.

Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęci zostaną najlepsi kandydaci – w kolejności uzyskanych wyników – w liczbie równej 100% limitu przyjęć, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.

> Politechnika Poznańska

25 maja (piątek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów;

15 czerwca (piątek) – koniec elektronicznej rekrutacji;

19 czerwca (wtorek) – 2 sesje egzaminacyjne z rysunku odręcznego dla kandydatów na kierunek Architektura;

20 czerwca (środa) – 2 sesje egzaminacyjne z rysunku odręcznego dla kandydatów na kierunek Architektura Wnętrz;

do 29 czerwca (piątek) – udostępnienie wyników z egzaminu z rysunku;

do 9 lipca (poniedziałek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin z rysunku składa się z dwóch sesji, przy czym jedna poświęcona jest rysunkowi z natury,
a druga rysunkowi z wyobraźni. W ocenie rysunków bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 • Rysunek z natury ma na celu sprawdzenie umiejętności wnikliwej obserwacji rzeczywistości i jej transpozycji na płaszczyznę, ze szczególnym uwzględnieniem proporcji form, iluzji przestrzeni, subtelności światłocieniowych zróżnicowania faktur oraz wzajemnych relacji poszczególnych elementów kompozycji.
 • Rysunek z wyobraźni ma na celu sprawdzenie umiejętności uruchomienia i wykorzystania przez kandydata wyobraźni przestrzennej oraz podejmowania kreatywnych decyzji kompozycyjnych
  na zadany temat. Przedstawienie tej kompozycji powinno uwzględniać poprawność konstrukcyjną i perspektywiczną rysunku, świadomy, przemyślany dobór i rozkład elementów oraz wykorzystanie światłocienia do tworzenia plastycznych relacji przestrzennych, ekspresji i nastroju wyobrażonej kompozycji.

 

>Politechnika Śląska

7 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w Systemie Obsługi Rekrutacji;

25 czerwca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów, ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;

27 czerwca (środa) – sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla kierunków: Architektura (2 sesje) i Architektura Wnętrz (etap 1);

28-29 czerwca (czwartek-piątek) – sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla kierunku Architektura Wnętrz (etap 2);

10 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego;

12 lipca (czwartek) – ostateczny termin składania dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów.

INFORMACJE DODATKOWE:

Na egzamin należy przynieść z sobą:

 • dowód osobisty,
  • potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,
  • deskę rysunkową 50 x 70 cm, powierzchnia deski do rysowania nie może być pokryta żadnymi rysunkami, ani notatkami,
  • przybory do rysunku odręcznego (ołówki HB, B do 4B, kolorowe kredki, pastele, flamastry), gumki, nożyk modelarski lub nożyczki, skalówkę, cyrkiel, klej, taśmę klejącą przeźroczystą i pinezki, farby (tempera lub akryl) i pędzle.

FORMA EGZAMINU

Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych polega na wykonaniu dwu odrębnych zadań mających na celu zbadanie umiejętności:
·    komponowania lub odtwarzania oraz prezentacji form przestrzennych,
·    twórczego rozwiązywania prostych zadań architektoniczno-urbanistycznych

>Politechnika Opolska

1 czerwca (piątek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie IRK;

9 lipca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

11 lipca (środa) – egzamin wstępny  – 1 i 2 część;

12 lipca (czwartek) – informacja o zakwalifikowania do dalszego etapu;

13 lipca (piątek) – egzamin wstępny – 3 część;

17 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wybrane wyniki egzaminu maturalnego (dojrzałości), a w przypadku kierunku architektura ponadto uwzględnia się pozytywny wynik egzaminu dodatkowego, który jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na ww. kierunek studiów.

I etap to rysunek z wyobraźni (2 godziny lekcyjne).

II etap to rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (2 godziny lekcyjne).

Kandydaci proszeni są o przyniesienie ze sobą desek rysunkowych w formacie 50×70 (zalecany sztywny podkład) oraz dowodu osobistego. Pozytywna opinia Komisji oceniającej kwalifikuje do kolejnego etapu egzaminu z rysunku atelierowego z natury.

Trzecia część to trzygodzinny egzamin, który polega na rysunku atelierowym z natury, kandydat pracuje przy sztalugach, może dysponować czasem wg własnego uznania (np. wychodzić na przerwy).

Kandydaci proszeni są o przyniesienie ze sobą desek rysunkowych w formacie 50 x70 (zalecany sztywny podkład) oraz dowodu osobistego.

Zgodnie z pkt. 3.11 Warunków i trybu rekrutacji w Politechnice Opolskiej na rok akademicki 2016/2017 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego, za który mogą uzyskać maksymalnie 300 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 pkt.

Każda z części egzaminu dodatkowego oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów.

> Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

21 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacji;

17 czerwca (niedziela) – koniec elektronicznej rekrutacji;

25-26 czerwca (poniedziałek-wtorek) – sprawdzian umiejętności plastycznych;

28 czerwca (czwartek) – ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych;

11 lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Sprawdzian umiejętności plastycznych trwa jeden dzień i składa się z dwóch zadań:

 1. zadanie pierwsze – rysunek odręczny z natury w wyznaczonym terminie, rozpoczęcie o godz. 9:00 – czas trwania: 260 minut, w tym przerwa 20 minut
 2. zadanie drugie – sprawdzenie wyobraźni przestrzennej, tego samego dnia, w tych samych salach, rozpoczęcie ok. godz. 14:00 – czas trwania: 60 minut bez przerwy.

Na sprawdzianie umiejętności plastycznych – rysunek z natury – można posługiwać się ołówkiem 2B-6B, czarną kredką, miękką gumką, piórkiem i/lub pędzlem do czarnego tuszu. Na sprawdzian umiejętności plastycznych – test wyobraźni przestrzennej – należy przynieść ołówek średniej twardości (np. HB), przybory geometryczne: dwie ekierki linijkę z podziałką, cyrkiel oraz gumkę również średniej twardości. We wszystkie te przybory kandydat powinien zaopatrzyć się sam,
w zależności od własnego uznania i przynieść je w dniu sprawdzianu umiejętności plastycznych.

Jeden rysunek z natury może być wykonany tylko jedną techniką; nie dopuszcza się mieszania technik na jednym arkuszu, na przykład ołówka z piórkiem itp. Jednakże można wykonać kilka rysunków różnymi technikami. Nie dopuszcza się technik barwnych (użycia kolorów). Nie określa się liczby rysunków z natury, jednakże na jednej stronie może być tylko jeden rysunek lub szkic. Nie określa się sposobu rysowania z natury chyba, że zostanie on wskazany przed rozpoczęciem danej części sprawdzianu umiejętności plastycznych przez osoby dokonujące wprowadzenia do tematu zadania lub podany wraz z tematem zadania.

Test z wyobraźni przestrzennej ma być przedstawiony rysunkowo w sposób staranny, dokładny
i jednoznaczny ze różnicowaniem widoczności krawędzi i pozostawieniem linii konstrukcji. Wyklucza się twórczą interpretację tematu. Kandydat otrzymuje do rysowania z natury spięty w trwały sposób pakiet arkuszy jasnego papieru pakowego oraz arkusz A3 z zadaniem z wyobraźni przestrzennej.
Nie dopuszcza się rozpinania lub dekompletowania pakietu (wyrwanie arkusza, odcięcie jego części itp.), a także rysowania na własnym papierze.

 

> Politechnika Lubelska

21 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie ERK;

22 czerwca (piątek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

3 i 4 lipca (środa i czwartek) – egzamin wstępny  z rysunku;

do 9 lipca (poniedziałek, do godz. 14.00) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Kandydaci na kierunek studiów: Architektura i Urbanistyka (Architektura) zobowiązani są do przystąpienia do dwóch zadań rysunkowych ołówkiem:

– rysunek pierwszy jest rysunkiem z natury,
– rysunek drugi jest rysunkiem z wyobraźni.

ocenianych w skali od 0 do 250 punktów (każde zadanie). Łącznie z obu zadań rysunkowych, może zatem uzyskać maksymalnie 500 punktów. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyska minimum 150 punktów.

 Uwaga: 

Kandydaci powinni wziąć ze sobą ołówek, gumkę do ścierania, dowód osobisty, ( w przypadku gdy ktoś nie ma zaksięgowanej w systemie opłaty rekrutacyjnej musi pokazać dowód wpłaty), brystol zapewnia Uczelnia.

Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do obydwu zadań rysunkowych.
Czas trwania egzaminu przewiduje się na 3 godziny zegarowe (180 min) na każdy z rysunków.

>Politechnika Białostocka

29  maja (wtorek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie IRK;

25 czerwca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

3 lipca (wtorek) – egzamin wstępny na Architekturę i Urbanistykę (2 zadania);

4 lipca (środa) – egzamin wstępny na Architekturę Wnętrz (2 zadania);

12 lipca (czwartek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin z rysunku odręcznego na kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz grafika składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie sumy punktów nie mniejszej niż 50 z dwóch zadań łącznie.

Zadania egzaminu na kierunki: architektura oraz architektura wnętrz są następujące:

zadanie 1.   wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania;

zadanie 2.   wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.

Technika wykonania prac: ołówek.

>Politechnika Świętokrzyska

28 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie internetowej rekrutacji;

3 lipca (wtorek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

5 lipca (czwartek) – egzamin wstępny  – 1 i 2 sesja;

6 lipca (piątek) – wyniki z egzaminu;

11 lipca (środa) – 0głoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 INFORMACJE DODATKOWE:

Egzamin polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów. Do kolejnej tury rekrutacji na ten kierunek przechodzą wyłącznie osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu.

Czytaj więcej