Egzaminy na Architekturę 2016

Wszystkie uczelnie wyższe ogłosiły już  harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.  Znane są już zatem daty egzaminów wstępnych na kierunki architektoniczne, szukajcie informacji poniżej!

Politechnika Łódzka – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

3 czerwca (piątek) – początek rejestracji internetowej i składania dokumentów;

15 lipca (piątek), do godz. 15.00 – koniec rejestracji internetowej i składania dokumentów;

20 lipca (środa) – sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na  kierunek: architektura (architektura), architektura (architektura wnętrz) oraz architektura (inżynieria architektoniczna);

25 lipca (poniedziałek), godz. 16.00 – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Warszawska – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

4 maja (środa) –  początek zapisów;

23 maja (poniedziałek) – koniec zapisów – ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;

4 czerwca (sobota) – I etap egzaminów – miejsce: Wydział Architektury ul. Koszykowa 55;

7 czerwca (wtorek) – ogłoszenie wyników I etapu egzaminu wstępnego wraz z decyzja o dopuszczeniu do II etapu egzaminu;

11 czerwca (sobota) – II etap egzaminów;

14 czerwca (wtorek) – ogłoszenie wyników II etapu egzaminu wstępnego;

11 lipca (poniedziałek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Wrocławska – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

20 maja (piątek) – początek rejestracji internetowej w systemie JSOS;

15 czerwca (środa) – koniec rejestracji internetowej (obowiązkowe uiszczenie opłaty rekrutacyjnej – zaksięgowanie w systemie JSOS);

22 czerwca (środa) – I tura egzaminu z rysunku;

23 czerwca (czwartek) – II tura egzaminu z rysunku;

4 lipca (poniedziałek) – ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku;

11 lipca (poniedziałek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Gdańska – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

11 maja (środa) – otwarcie naboru internetowego w systemie eRekrutacja;

1 czerwca (środa) – zakończenie naboru;

6 czerwca (poniedziałek) – publikacja list uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

9 – 10 czerwca (czwartek – piątek) – część 1 sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

11 czerwca (sobota) – część 2 sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

1 lipca (piątek) – publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

27 lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Krakowska – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

1 czerwca (środa) – rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów;

7 czerwca (wtorek) – zakończenie elektronicznej rejestracji kandydatów;

11 – 12 czerwca (sobota – niedziela) – egzamin wstępny z rysunku;

17 czerwca (piątek) – ogłoszenie wyników z egzaminu wstępnego z rysunku;

13 lipca (środa) –  ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Śląska – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

4 maja (środa) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w Systemie Obsługi Rekrutacji;

27 czerwca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

30 czerwca (czwartek ) – sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla kierunków: Architektura (2 sesje) i Architektura Wnętrz (etap 1);

1 lipca (piątek) – sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla kierunku Architektura Wnętrz (etap 2);

13 lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Białostocka – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

16 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie IRK;

27 czerwca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

5 lipca (wtorek) – egzamin wstępny na Architekturę i Urbanistykę (2 zadania);

6 lipca (środa) – egzamin wstępny na Architekturę Wnętrz (2 zadania);

14 lipca (czwatek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

23 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacji;

19 czerwca (niedziela) – koniec elektronicznej rekrutacji;

22 czerwca (środa) – sprawdzian umiejętności plastycznych;

27 czerwca (poniedziałek) – ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych;

13 lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Poznańska – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

20 maja (piątek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie KSANTYPA;

1 lipca (piątek) – koniec elektronicznej rekrutacji;

6 lipca (środa) – 2 sesje egzaminacyjne z rysunku odręcznego;

do 13 lipca (środa) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Opolska – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

1 czerwca (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie IRK;

11 lipca (poniedziałek) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

12 lipca (wtorek) – egzamin wstępny  – 1 i 2 część;

13 lipca (środa) – informacja o zakwalifikowania do dalszego etapu;

14 lipca (czwartek) – egzamin wstępny – 3 część;

22 lipca (piątek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Lubelska – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

23 maja (poniedziałek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie ERK;

26 czerwca (niedziela) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

29 i 30 czerwca (środa i czwartek) – egzamin wstępny  z rysunku;

11 lipca (poniedziałek) – 0głoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Politechnika Świętokrzyska – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

26 maja (czwartek) – rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji kandydatów w systemie internetowej rekrutacji;

3 lipca (niedziela) – koniec elektronicznej rekrutacji kandydatów;

7 lipca (czwartek)  – egzamin wstępny  – 1 i 2 sesja;

8 lipca (piątek) – wyniki z egzaminu;

14 lipca (czwartek) – 0głoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

Powyższe informacje są aktualne na dzień 16 sierpnia 2016r.

O wszelkich zmianach będziemy Was informować na bieżąco. Odwiedzajcie nas regularnie!