Terminy egzaminów z rysunku 2014/2015

Uczelnie wyższe ogłaszają harmonogram rekrutacji na rok 2014/2015. Wszystkie uczelnie poza Politechniką Świętokrzyską podały terminy rejestracji oraz sprawdzianów uzdolnień plastycznych.

Szczegóły w dalszej części artykułu.

Politechnika Łódzka

2 czerwca – 11 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia pierwszego stopnia;

15 lipca (wtorek)- sprawdzian uzdolnień plastycznych kandydatów na kierunek wzornictwo;

16 lipca (środa) – sprawdzian uzdolnień plastycznych kandydatów na kierunki architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, inżynieria architektoniczna;

22 lipca godz. 16.00 – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Politechnika Warszawska

5 – 22 maja – przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia pierwszego stopnia;

7 czerwca (sobota) – I etap egzaminów;

14czerwca (sobota) – II etap egzaminów;

10 lipca (czwartek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Politechnika Wrocławska

15 maja – 16 czerwca – przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia pierwszego stopnia;

25 i 26 czerwca (środa i czwartek) – egzamin z rysunku;

2 lipca – ogłoszenie wyników z egzaminu z rysunku;

10 lipca – ogłoszenie wyników pierwszego etapu kwalifikacji.

Politechnika Gdańska

8 – 29 maja – przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia pierwszego stopnia;

12, 13 i 14 czerwca (czwartek, piątek, sobota) – sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta cz.1 rysunek odręczny, cz.2 test;

1 lipca -publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

11 lipca – publikacja listy osób wstępnie przyjętych.

Politechnika Krakowska

3 – 11 czerwca – elektroniczna rekrutacja;

17 i 18 czerwca (wtorek i środa) – egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na Wydziale Architektury,

30 czerwca, godz. 12.00 – publikacja wyników egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego;

30 czerwca – 7 lipca – składanie dokumentów przez osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu z rysunku;

9 lipca – publikacja listy osób przyjętych.

Politechnika Śląska

7 maja – 20 czerwca – rejestracja kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka i Architektura Wnętrz;

25 czerwca (środa) – sprawdzian z predyspozycji architektonicznych dla kandydatów na Architekturę i Urbanistykę;

25 i 26 czerwca (środa i czwartek) – sprawdzian z predyspozycji plastycznych dla kandydatów na Architekturę Wnętrz;

4 lipca – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

do 8 lipca – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów;

9 lipca – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

Politechnika Białostocka

20 maja – 16 czerwca – rejestracja kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka i Architektura Wnętrz;

25 czerwca (środa) – egzamin wstępny na kierunek Architektura i Urbanistyka;

26 czerwca (czwartek) – egzamin wstępny na kierunek na Architektura Wnętrz;

10 lipca – ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

11-14 lipca – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów;

15 lipca – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

26 maja – 22 czerwca – rejestracja kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka;

23 i 24 czerwca (poniedziałek i wtorek) – sprawdzian umiejętności plastycznych;

27 czerwca – ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych;

9 lipca – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

10-18 lipca – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów;

8 sierpnia – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

Politechnika Poznańska

15 maja – 25 czerwca – elektroniczna rekrutacja;

1 lipca (wtorek) – 2 sesje egzaminacyjne z rysunku odręcznego dla kierunku architektura i urbanistyka;

do 8 lipca – udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I tury kwalifikacji;

16 lipca – publikacja list osób przyjętych na studia.

Politechnika Lubelska

26 maja – 18 czerwca – elektroniczna rekrutacja;

1-2 lipca (wtorek i środa) – egzamin z rysunku;

7 lipca – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Politechnika Świętokrzyska

21 maja – 5 lipca – elektroniczna rekrutacja;

8 lipca (wtorek) – egzamin z rysunku;

10 lipca – ogłoszenie wyników z egzaminu;

11 lipca – ogłoszenie list rankingowych.

Politechnika Opolska

1 czerwca – 7 lipca – elektroniczna rekrutacja;

9 – 11 lipca ( środa – piątek) – egzaminy z rysunku;

15 lipca – ogłoszenie list zakwalifikowanych;

22 lipca – ogłoszenie list przyjętych.

Powyższe informacje są aktualne na dzień 6 czerwca 2014r.

O wszelkich zmianach będziemy Was informować na bieżąco. Odwiedzajcie nas regularnie!