Terminy egzaminów z rysunku 2013/2014

Uczelnie wyższe ogłaszają harmonogram rekrutacji na rok 2013/2014. Politechnika Łódzka, Warszawska, Wrocławska, Gdańska, Krakowska, Śląska, Białostocka, Poznańska, Lubelska, Świętokrzyska oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie podały terminy rejestracji oraz sprawdzianów uzdolnień plastycznych. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Uczelnie wyższe ogłaszają harmonogram rekrutacji na rok 2013/2014. Politechnika Łódzka, Warszawska, Wrocławska, Gdańska, Krakowska, Śląska, Białostocka, Poznańska, Lubelska, Świętokrzyska oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie podały terminy rejestracji oraz sprawdzianów uzdolnień plastycznych.

Politechnika Łódzka

27 maja – 12 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia pierwszego stopnia;

16 lipca (wtorek) – sprawdzian uzdolnień plastycznych kandydatów na kierunek wzornictwo;

17 lipca (środa) – sprawdzian uzdolnień plastycznych kandydatów na kierunki architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, inżynieria architektoniczna;

23 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Politechnika Warszawska

7 – 28 maja – przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia pierwszego stopnia;

15 czerwca (sobota) – I etap egzaminów;

22 czerwca (sobota) – II etap egzaminów;

10 lipca (czwartek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Politechnika Wrocławska

15 maja – 10 czerwca – przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia pierwszego stopnia;

25 i 26 czerwca (wtorek, środa) – egzamin z rysunku;

2 lipca (wtorek) – ogłoszenie wyników z egzaminu z rysunku;

11 lipca (czwartek) – ogłoszenie wyników pierwszego etapu kwalifikacji.

Politechnika Gdańska

6 -20 maja – przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia pierwszego stopnia;

13, 14, 15 czerwca – sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta cz.1 rysunek odręczny, cz.2 test;

24 czerwca -publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

12 lipca – publikacja listy osób wstępnie przyjętych.

Politechnika Krakowska

3 – 9 czerwca – elektroniczna rekrutacja;

12 i 13 czerwca (środa, czwartek) – egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na Wydziale Architektury,

20 czerwca – publikacja wyników egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego;

20 czerwca – 5 lipca – składanie dokumentów przez osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu z rysunku;

9 lipca – publikacja listy osób przyjętych.

Politechnika Śląska

6 – 21 czerwca – rejestracja kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka i Architektura Wnętrz;

26 czerwca – sprawdzian z predyspozycji architektonicznych dla kandydatów na Architekturę i Urbanistykę;

26 i 27 czerwca – sprawdzian z predyspozycji plastycznych dla kandydatów na Architekturę Wnętrz;

5 lipca – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

5 – 9 lipca – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów;

10 lipca – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

Politechnika Białostocka

10 maja – 21 czerwca – rejestracja kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka i Architektura Wnętrz;

1 lipca – egzamin wstępny na kierunek Architektura i Urbanistyka;

2 lipca – egzamin wstępny na kierunek na Architektura Wnętrz;

10 lipca – ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

11 – 13 lipca – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów;

16 lipca – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

24 maja – 18 czerwca – rejestracja kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka;

20 i 21 czerwca – sprawdzian umiejętności plastycznych;

26 czerwca – ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych;

9 lipca – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

10-19 lipca – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów;

24 lipca – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

Politechnika Poznańska

15 maja – 21 czerwca – elektroniczna rekrutacja;

27 czerwca (czwartek) – 2 sesje egzaminacyjne z rysunku odręcznego dla kierunku architektura i urbanistyka;

do 8 lipca – udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I tury kwalifikacji;

16 lipca – publikacja list osób przyjętych na studia.

Politechnika Lubelska

27 maja – 19 czerwca – elektroniczna rekrutacja;

1 i 2 lipca – egzamin z rysunku;

8 lipca – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Politechnika Świętokrzyska

3 czerwca – 5 lipca – elektroniczna rekrutacja;

8 lipca – egzamin z rysunku;

10 lipca – ogłoszenie wyników z egzaminu;

12 lipca – ogłoszenie list rankingowych.

 

Powyższe informacje są aktualne na dzień 19 maja 2013r.

O wszelkich zmianach będziemy Was informować na bieżąco. Odwiedzajcie nas regularnie!

 

Czytaj więcej