Tematy egzaminu z rysunku – Politechnika Łódzka 2012

Na sprawdzian uzdolnień plastycznych Politechniki Łódzkiej przybyło ponad 300 kandydatów, którzy w dwóch grupach: porannej i popołudniowej, zmierzyć się musieli z przedstawionymi im zadaniami.

GRUPA 1

ZADANIE 1 – Starodawne miasteczko portowe – rysunek na większym arkuszu dostarczonego papieru,

ZADANIE 2 – W karczmie – rysunek na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

GRUPA 2

ZADANIE 1 – Baza osadników na Marsie – rysunek na większym arkuszu dostarczonego papieru,

ZADANIE 2 – Pokój studenta architektury – rysunek na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Czytaj więcej