Egzaminy wstępne architektura 2011

Tematy – egzamin z rysunku w 2011 rokuhttp://kurs-rysowania.pl Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Politechnika Białostocka, Politechnika Poznańska;

 

 

 

Egzamin z rysunku – Politechnika Łódzka

godzina 9.00

Temat 1 Ruiny zamku górujące nad miasteczkiem – rysunek odręczny ołówkiem na większym (50x70cm) arkuszu dostarczonego papieru;

Temat 2 Wnętrze cyrku – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym (35x50cm) arkuszu dostarczonego papieru.

godzina 15.00

Temat 1 Plac w centrum miasta w trakcie budowy/remontu – rysunek odręczny ołówkiem na większym (50x70cm) arkuszu dostarczonego papieru;

Temat 2 Wnętrze laboratorium – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym (35x50cm) arkuszu dostarczonego papieru.

Egzamin wstępny na Architekturę – Politechnika Warszawskahttp://kurs-rysowania.pl

Temat 2 (etap I) – sprawdzian z predyspozycji w zakresie wyobraźni przestrzennej

„Nasza percepcja zwykle nie jest kompleksowa. Dokonuje się za pośrednictwem wrażeń fragmentarycznych, zmieszanych z informacjami absorbowanymi odruchowo. Wszystkie zmysły są zaangażowane, a obraz powstaje jako kompozycja elementów. (…) Nic nie jest doświadczane samodzielnie, lecz tylko w relacji do kontekstu, porządku zdarzeń wcześniejszych zapamiętanych wzorów.”

K.Lynch

Przypomnij sobie charakterystyczny fragment miasta (ulicę, skwer lub plac) który dobrze znasz. Postaraj się odtworzyć informacje, które budują obraz tego miejsca w Twojej pamięci.

Na arkuszu umieść dowolnie skomponowane trzy rysunki, za pomocą których dokonasz syntezy spostrzeżeń dotyczącychhttp://kurs-rysowania.pl

1. cech przestrzennych, geometrycznych, plastycznych;

2. aktywności, funkcjonowania, ruchu;

3. skojarzeń, nastroju i wspomnień.

Treść i ujęcie rysunków składowych powinno uwypuklać kolejne grupy cech (za każdym razem jedną). Dopiero lektura całości arkusza ma przynieść pełną informację na temat miejsca, które przedstawiasz. Postaraj się, aby zachowując niezbędne różnice, skomponować z trzech części pełną i harmonijną całość.

Zadanie 2 (etap II) – sprawdzian z predyspozycji w zakresie prezentacji, zapamiętywania i graficznej syntezy przestrzeni

Pawilon (z) geometrii

Otwarty teren wystawowy ma wymiary 15 na 36 metrów. W jednym z jego końców ma powstać prostopadłościenny pawilon wystawowy w którym będzie eksponowany laserowy sprzęt pomiarowy stosowany w budownictwie. Obiekt zajmuje całą szerokość i jedną czwartą długości terenu.

W narożniku pawilonu przylegającym do niezabudowanej części działki, znajduje się wskaźnik laserowy skierowany pod jednakowym kątem do obu przylegających ścian. Promień wychodzący z miejsca styku ścian i posadzki podnosi się tak, że pada na przeciwległą ścianę wysokości 100 cm. W miejscu styku promienia ze ścianą umieszczono półprzezroczyste lustro, o wymiarach 100×100 cm. Promień trafia dokładnie w środek lustra. W podobny sposób ustawiono w  płaszczyznach ścian kolejne, odbijające promień lasera płyty, w sumie sześć sztuk.

Po naszkicowaniu elewacji projektant założył, że pionowe krawędzie tafli odbijających promień lasera wyznaczą rytm podziałów przezroczystych ścian pawilonu. Zastosował też poziomy podział ścian na wysokości 2,5 m od posadzki. Całość rozwiązania uzupełnił płaską taflą zadaszenia, leżącą na konstrukcji w formie rusztu o wysokości jednego metra. Ruszt składa się z ustawionych pionowo prostokątów, których układ odpowiada zrzutowanej na posadzkę trasie promienia laserowego. Ruszt oparto na ścianach bocznych wysokości 5 metrów.

Narysuj schematyczne rzuty pawilonuhttp://kurs-rysowania.pl z góry (łącznie z niezabudowanym fragmentem działki) i z boku (od strony niezabudowanej części działki) a następnie widok pawilonu w ujęciu perspektywicznym z poziomu wzroku, z narożnika działki odpowiadającego miejscu, gdzie umieszczono wskaźnik laserowy. Widoczny na pierwszym planie teren wystawowy uzupełnij rysunkiem posadzki według własnego pomysłu oraz murkiem wysokości 1,5 metra (wzdłuż jednego z dłuższych boków) wykonanych z dowolnego materiału. Elementy zagospodarowania przedpola zharmonizuj z wielkością i koncepcją geometryczną pawilonu.

Zadanie 3 (etap II) – sprawdzian predyspozycji w zakresie umiejętności tworzenia form przestrzennych

Świat się zmienia, otaczająca nas rzeczywistość wykonuje ruch. Nawet nie zawsze to zauważamy. Tymczasem wystarczy moment, inny punkt widzenia i nie możemy uwierzyć, że coś dobrze nam znanego przeszło taką przemianę.

Wymyśl i złóż z dostarczonych prostych materiałów mechanizm – kompozycję przestrzenną zdolną do spektakularnej przemiany.

Niech będzie ciekawa i atrakcyjna estetycznie w różnych swoich postaciach.

Postaraj się, aby nie tylko forma proponowanej przez Ciebie kompozycji, lecz również proces jej przemiany dostarczał pozytywnych odczuć. Niech przez swą pomysłowość, adekwatność środków w stosunku do zamierzonego celu nasuwa skojarzenie z pojęciem piękna.

Ideę pracy wraz z graficznym przedstawieniem przemian(y) dokonującej się w kompozycji zanotuj w postaci szkiców i schematów na zaszyfrowanym kartonie, (…). Niech rysunki skomponują się w czytelny scenariusz przemiany oraz niech wyjaśnią jak własnoręcznie przygotować analogiczną kompozycję. (…)

Zestaw materiałówhttp://kurs-rysowania.pl ołówek, gumka, temperówka, podkładka do cięcia A4, linijka, nożyk, dwa arkusze kartonu A4, arkusz forlii A4.

Egzamin z rysunku – Politechnika Wrocławskahttp://kurs-rysowania.pl

TEMAT 1

Na pionowym arkuszu papieru narysuj studium postaci z natury – modelki siedzącej na krześle. Wykonaj rysunek ołówkiem walorowy ze światłocieniem.

TEMAT 2

Na poziomym arkuszu papieru narysuj prostopadłościenne, podłużne wnętrze architektoniczne widziane w perspektywie centralnej z poziomu człowieka stojącego we wnętrzu pod tylną ścianą.

Wnętrze posiada następujące cechyhttp://kurs-rysowania.pl

– ściana czołowa (w głębi) jest ciemna w walorze, ma proporcje kwadratu, jej wysokość na rysunku to 1/3 wysokości poziomego arkusza,

– jedna ściana boczna jest lustrem,

– druga ściana boczna jest szklana, za  nią widać otaczający krajobraz,

– posadzka jest półmatowa i posiada podział na kwadratowe pola,

– sufit ma strukturę belkowania.

Wewnątrz na tle ciemnej ściany narysuj kompozycję przestrzenną, ażurową, zbudowaną z prostych brył geometrycznych.

Wykonaj ołówkiem rysunek walorowy i światłocieniowy.

Politechnika Krakowska – Architektura i Urbanistyka – tematyhttp://kurs-rysowania.pl

Temat 1http://kurs-rysowania.pl

(rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji – brył elementarnych lub pochodnych tych brył)

Narysować kompozycję 3 brył zgodnie z przedstawionym modelem. Zadana kompozycja ma być odwzorowana za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Ujęcie perspektywiczne winno być stosowne do zajmowanego miejsca na sali egzaminacyjnej. Technika rysowaniahttp://kurs-rysowania.pl ołówek grafitowy na białym kartonie.

Temat 2http://kurs-rysowania.pl

(rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym)

Grupa poranna (8.00) – Wazon bez kwiatow

Grupa popołudniowa (15.00) – Butelka od perfum bez perfum.

Egzamin z rysunku na Politechnikę Białostocką

Zadanie 1

Na arkuszu papieru narysuj studium sztalugi i deski zgodnie z przedstawionym modelem bez tła. Z wyobraźni dokomponuj wnętrze przedstawiające pracownię malarską, w której jedna ze ścian jest przeszklona i nasłoneczniona, a pozostałe narysowane dowolnie. We wnętrzu dodatkowo narysuj pracującą osobę. Rysunek powinien posiadać horyzont na wysokości siedzącego na krześle człowieka. Rysunek wykonaj w perspektywie wraz ze światłocieniem, który należy narysować uwzględniając światło wpadające w wymienione wyżej przeszklenie.

Zadanie 2

Narysuj następującą sytuację przestrzennąhttp://kurs-rysowania.pl zapamiętany fragment przestrzeni miejskiej wraz ze stacją benzynową na pierwszym planie – nocą. Widok perspektywiczny powinien posiadać horyzont na wysokości stojącego na ziemi człowieka. Rysunek wykonaj w perspektywie wraz ze światłocieniem, zwróć uwagę na nocne oświetlenie np. latarnia uliczna, reklamy, reflektory samochodów, świecące okna w otaczających budynkach.

 

Egzamin z rysunku Politechnika Poznańska

 

Etap I – kompozycja z natury

Kompozycja składała się z metalowych, okratowanych drzwi, zawieszonego na nich nowoczesnego krzesełka oraz płóciennej draperii. Egzaminatorzy poprosili również o dorysowanie roślinnego elementu.

Etap II – przenikanie brył

Mając do dyspozycji prostopadłościan, ostrosłup sześciokątny i walec ułóż kompozycję przestrzenną ustawiając poszczególne elementy w dowolny sposób. Zaznacz wyraźnie przenikanie wzajemne poszczególnych form oraz relacje światła i cienia. Wysokość poszczególnych elementów kompozycji dobierz stosując powtarzalny moduł „a” dla najkrótszego boku prostopadłościanu.

Etap III – rysunek z wyobraźni

DWOREK*
„Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi,
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi
Użątku. co pod strzechą zmieścić się nie może;
Widać, że okolica obfita we zboże…”

Adam Mickiewiczhttp://kurs-rysowania.pl Pan Tadeusz, Księga pierwsza

* „W rozplanowaniu dworków obowiązywały również pewne niepisane prawidła, uświęcone tradycją, a zwłaszcza osiowe założenie planu zaakcentowane przedwejściowym gankiem wspartych w najuboższych dworkach na dwu słupkach, w bogatszych na czterech. W neoklasycznych budynkach ganek został zastąpiony przez podcieniowany ryzalit, a często portyk”…/
„Dach bywał czterospadowy o prostych lub łamanych połaciach. Większość zachowanych dworów pochodząca z 1 połowy XIXw. miała dachy naczółkowe.”

Ignacy Tłoczekhttp://kurs-rysowania.pl Dom mieszkalny na polskiej wsi, PWN, Warszawa 1985.

Czytaj więcej