Wzory (wskaźniki) – rekrutacja 2012/2013

Drodzy licealiści!

Zastanawiacie się jakie przemioty należy zdawać na maturze, by były one liczone do rekrutacji? Która uczelnia wymaga zdania fizyki, a która historii sztuki? Jak liczone są punkty z podstawowej, a jak z rozszerzonej matematyki? Te pytania nie są już tajemnicą – przedstawiamy Wam wzory rekrutacyjne na uczelnie wyższe z wydziałami architektonicznymi!

Drodzy licealiści!

Zastanawiacie się jakie przemioty należy zdawać na maturze, by były one liczone do rekrutacji? Która uczelnia wymaga zdania fizyki, a która historii sztuki? Jak liczone są punkty z podstawowej, a jak z rozszerzonej matematyki? Te pytania nie są już tajemnicą – przedstawiamy Wam wzory rekrutacyjne na uczelnie wyższe z wydziałami architektonicznymi!

1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Kandydaci na kierunek Architektura i Urbanisytka, Architektura Wnętrz i Wzornictwo będą klasyfikowani na podstawie wyników:

– egzaminu z matematyki,

– egzaminu z języka obcego,

– sprawdzianu z uzdolnień plastycznych.

Kandydaci na kierunek Inżynieria Architektoniczna będą klasyfikowani na podstawie wyników:

– egzaminu z matematyki,

– egzaminu z języka angielskiego (min. 60% na poziomie podstawowym z części ustnej i 30% na poziomie rozszerzonym z części pisemnej),

– egzaminu z drugiego języka obcego,

– egzaminu z fizyki lub chemii,

– sprawdzianu z uzdolnień plastycznych.

PK = M + JO + Rys (dla Inżynierii Architektonicznej dodatkowo + drugi JO + F/CH) gdzie:

M -jest równa większej z liczb 2P albo 5R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym),

JO – jest równa większej z liczb 0,8P albo 2R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym,

Rys – wynik ze sprawdzianu z rysunku AiU, AW, Inż.Arch. – min. 250 punktów, max.500; Wz. – min. 200 punktów, max.400,

F/CH – jest równa większej z liczb 1,2P albo 3R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki/chemii na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki/chemii na poziomie rozszerzonym,

2. POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Kandydaci na kierunek Architektura i Urbanistyka będą klasyfikowani na podstawie wyników

– egzaminu z matematyki,

– egzaminu z języka obcego,

– sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów archiektonicznych (3 części od 0 do 100 punktów każda).

PK= M + JO + 3 x Rys gdzie

M -jest równa większej z liczb 0,5P albo R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym),

JO – jest równa większej z liczb 0,25P albo 0,125R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym,

Rys – wynik ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, max.100 z każdego etapu.

 

3. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Kandydaci na kierunek Architektura i Urbanistyka oraz Architektura i Urbanistyka – studia w języku niemieckim będą klasyfikowani na podstawie wyników

– egzaminu z matematyki,

– egzaminu z fizyki,

– egzaminu z języka obcego,

– egzaminu z języka polskiego,

– egzaminu z dwóch zadań rysunkowych.

PK= M + F + JO x 0,1 + JP x 0,1 + Rys gdzie

M -jest równa większej z liczb P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym),

F – jest równa większej z liczb P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym,

JO – jest równa większej z liczb P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym,

JP – jest równa większej z liczb P albo R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

Rys – wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych, min. 300, max.660.

Uwaga jeśli M = 0 i F(2) = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0

4. POLITECHNIKA GDAŃSKA

Kandydaci na kierunek Architektura i Urbanistyka będą klasyfikowani na podstawie wyników

– egzaminu z matematyki,

– egzaminu z języka obcego,

– egzaminu z języka polskiego,

– sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (dwuczęściowy rysunek odręczny i testy).

PK= (M + JO x 0,1 lub 0,15 dla klas dwujęzycznych + JP x 0,1)/PKmax + Rys gdzie

M -jest równa większej z liczb 0,6P  albo R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym),

JO – jest równa większej z liczb 0,6P  albo  R albo JD, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym, a JD – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka dwujęzycznego,

JP – jest równa większej z liczb 0,6P albo R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

Rys – wynik sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta, przy czym minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.

5. POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Kandydaci na kierunek Architektura i Urbanistyka będą klasyfikowani na podstawie wyników

– egzaminu z matematyki,

– egzaminu z języka obcego,

– egzaminu z języka polskiego,

– egzamin wstępny z rysunku (dwie sesje rysunkowe, trzy rysunki formatu B2).

PK= M + JO + JP + Rys gdzie

M -jest równa P + R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,

JO – jest równa większej z liczb P  albo  2R dla R<=29% lub 0,5R + 50 dla R>=30%, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym,

JP – jest równa większej z liczb P  albo  2R dla R<=29% lub 0,5R + 50 dla R>=30%, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

Rys – wynik egzaminu z rysunku, min. 120, max 500.

6. POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Kandydaci na kierunek Architektura i Urbanistyka będą klasyfikowani na podstawie wyników

– egzaminu z matematyki,

– sprawdzian z predyspozycji architektonicznych (rysunek odręczny, kompozycja płaska lub przestrzenna);

Kandydaci na kierunek Architektura Wnętrz będą klasyfikowani na podstawie wyników

– sprawdzian z predyspozycji architektonicznych (rysunek odręczny, kompozycja płaska lub przestrzenna);

PK= M  + Rys gdzie

M -jest równa 0,4P + 0,6R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,

Rys – wynik sprawdzianu z predyspozycji architektonicznych, max 200.

7. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNICZNY W SZCZECINIE

Kandydaci na kierunek Architektura i Urbanistyka będą klasyfikowani na podstawie wyników

– egzaminu z matematyki,

– egzaminu z języka obcego,

– egzaminu z języka polskiego,

– sprawdzian umiejętności plastycznych (rysunek z natury, rysunek odręczny – komponowanie i modelowanie, rysunek odręczny z wyobraźni).

PK= 0,35M + 0,2PD + 0,25JO + 0,2JP + Rys gdzie

M –jest równa większej z liczb P albo 1,5R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,

PD – jest równa większej z liczb P albo 1,5R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego ze zdawanego przedmiotu dodatkowego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego ze zdawanego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,

JO – jest równa większej z liczb P  albo  1,5R albo 1,7D, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym, D – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie dwujęzycznym,

JP – jest równa większej z liczb P  albo  1,5R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

Rys – wynik sprawdzianu umiejętności plastycznych.

 

Planujemy dodanie informacji z Politechniki Krakowskiej i Białostockiej (niedostępne na dzień 8 maja 2012r.). O wszelkich zmianach będziemy Was informować na bieżąco. Jeśli jesteś zainteresowany inną uczelnią – daj nam znać! kurs@b-architektura.pl

Odwiedzajcie nas regularnie!