Terminy egzaminów z rysunku 2014/2015

Uczelnie wyższe ogłaszają harmonogram rekrutacji na rok 2014/2015. Wszystkie uczelnie poza Politechniką Świętokrzyską podały terminy rejestracji oraz sprawdzianów uzdolnień plastycznych.

Szczegóły w dalszej części artykułu.

Politechnika Łódzka

2 czerwca – 11 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia pierwszego stopnia;

15 lipca (wtorek)- sprawdzian uzdolnień plastycznych kandydatów na kierunek wzornictwo;

16 lipca (środa) – sprawdzian uzdolnień plastycznych kandydatów na kierunki architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, inżynieria architektoniczna;

22 lipca godz. 16.00 – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Politechnika Warszawska

5 – 22 maja – przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia pierwszego stopnia;

7 czerwca (sobota) – I etap egzaminów;

14czerwca (sobota) – II etap egzaminów;

10 lipca (czwartek) – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Politechnika Wrocławska

15 maja – 16 czerwca – przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia pierwszego stopnia;

25 i 26 czerwca (środa i czwartek) – egzamin z rysunku;

2 lipca – ogłoszenie wyników z egzaminu z rysunku;

10 lipca – ogłoszenie wyników pierwszego etapu kwalifikacji.

Politechnika Gdańska

8 – 29 maja – przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia pierwszego stopnia;

12, 13 i 14 czerwca (czwartek, piątek, sobota) – sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta cz.1 rysunek odręczny, cz.2 test;

1 lipca -publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta;

11 lipca – publikacja listy osób wstępnie przyjętych.

Politechnika Krakowska

3 – 11 czerwca – elektroniczna rekrutacja;

17 i 18 czerwca (wtorek i środa) – egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na Wydziale Architektury,

30 czerwca, godz. 12.00 – publikacja wyników egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego;

30 czerwca – 7 lipca – składanie dokumentów przez osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu z rysunku;

9 lipca – publikacja listy osób przyjętych.

Politechnika Śląska

7 maja – 20 czerwca – rejestracja kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka i Architektura Wnętrz;

25 czerwca (środa) – sprawdzian z predyspozycji architektonicznych dla kandydatów na Architekturę i Urbanistykę;

25 i 26 czerwca (środa i czwartek) – sprawdzian z predyspozycji plastycznych dla kandydatów na Architekturę Wnętrz;

4 lipca – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

do 8 lipca – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów;

9 lipca – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

Politechnika Białostocka

20 maja – 16 czerwca – rejestracja kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka i Architektura Wnętrz;

25 czerwca (środa) – egzamin wstępny na kierunek Architektura i Urbanistyka;

26 czerwca (czwartek) – egzamin wstępny na kierunek na Architektura Wnętrz;

10 lipca – ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

11-14 lipca – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów;

15 lipca – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

26 maja – 22 czerwca – rejestracja kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka;

23 i 24 czerwca (poniedziałek i wtorek) – sprawdzian umiejętności plastycznych;

27 czerwca – ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych;

9 lipca – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

10-18 lipca – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów;

8 sierpnia – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

Politechnika Poznańska

15 maja – 25 czerwca – elektroniczna rekrutacja;

1 lipca (wtorek) – 2 sesje egzaminacyjne z rysunku odręcznego dla kierunku architektura i urbanistyka;

do 8 lipca – udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I tury kwalifikacji;

16 lipca – publikacja list osób przyjętych na studia.

Politechnika Lubelska

26 maja – 18 czerwca – elektroniczna rekrutacja;

1-2 lipca (wtorek i środa) – egzamin z rysunku;

7 lipca – ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Politechnika Świętokrzyska

21 maja – 5 lipca – elektroniczna rekrutacja;

8 lipca (wtorek) – egzamin z rysunku;

10 lipca – ogłoszenie wyników z egzaminu;

11 lipca – ogłoszenie list rankingowych.

Politechnika Opolska

1 czerwca – 7 lipca – elektroniczna rekrutacja;

9 – 11 lipca ( środa – piątek) – egzaminy z rysunku;

15 lipca – ogłoszenie list zakwalifikowanych;

22 lipca – ogłoszenie list przyjętych.

Powyższe informacje są aktualne na dzień 6 czerwca 2014r.

O wszelkich zmianach będziemy Was informować na bieżąco. Odwiedzajcie nas regularnie!

 

Czytaj więcej

WYNIKI Z EGZAMINÓW – 2013

UWAGA, UWAGA!

Informujemy, iż 8 raz z rzędu, wszyscy kursanci Kursu Rysunku B-ARCHITEKTURA zdali egzaminy z rysunku! Tym samym utrzymujemy statystyki 100% zdawalności po naszym kursie!

Najlepszymi kursantkami w tym roku okazały się

Nelly Malinowska – 500/500pkt!

Aleksandra Kowalska – 450/500pkt,

Marcelina Rębowska – 450/500pkt.

 

Reszta kandydatów z równie dobrymi wynikami! Nasi kursanci zdawali również w tym roku egzaminy na Politechnice Warszawskiej, Poznańskiej, Gdańskiej, Świętokrzyskiej i Białostockiej. Przed ciężkim wyborem stanęło wielu, którzy zostali przyjęci na kilka uczelni!

Serdeczne GRATULACJE dla wszystkich!

 

Podajemy z imienia i nazwiska naszych uczniów aby nie było niedomówień. Dzięki temu nie ma mowy o naciąganiu wyników (jak mają to w zwyczaju niektóre kursy).

 

Czytaj więcej

Tematy egzaminów ze sprawdzianów uzdolnień plastycznych 2013

Rozpoczęły się sprawdziany z rysunku warunkujące zakwalifikowanie się na studia architektoniczne. Politechniki Warszawska, Gdańska, Krakowska, Śląska, Wrocławska, Poznańska, Białostocka – przeprowadziły już swoje egzaminy. My już znamy tematy!

Łódź zaskoczyła wszystkich – brakowało wnętrz! W skrócie planty, plac małego miasta, kurort nadmorski oraz wysypisko śmieci.

W Krakowie królowały jak zawsze bryły w widoku z kompozycji umieszczonej na platformie oraz np. symbol portu lotniczego z jednego materiału (kamień, metal lub beton).

Warszawa bez niespodzianki – potraktowała sprawę opisowo. W pierwszej części należało narysować dźwig budowlany z opisu, w drugiej wnętrze galerii składającej się z 3 pomieszczeń.

Gdańsk podzielony był na dwa dni. Należało m.in. narysować widok na modelkę na rowerze treningowym z kajakiem i wiosłem. Drugiego dnia odbył się test rysunkowy, podczas którego m.in. należało zaprojektować fotel i przedstawić go w 3 ujęciach i wykonać widok aksonometryczny lub perspektywiczny powycinanego sześcianu z jego odbiciem w lustrze.

Wrocław nie zakoczył niczym nowym. Człowiek w dwóch ujęciach oraz basen z 8 prostymi meblami.

W Poznaniu – człowiek! Czyżby formuła z poprzedniego roku zadomowiła się na stałe?

W Białymstoku podczas dwóch zadań należało wykonać np. studium ławki z natury, wnętrze korytarza szkolnego podczas przerwy i widok na słup ogłoszeniowy w otoczeniu historycznej zabudowy ulicy.

Więcej informacji w dalszej części artykułu. Zapraszamy!

Egzamin wstępny na Architektury – Politechnika Łódzka

GRUPY PORANNE

Zadanie 1

Spacer plantami wzdłuż średniowiecznego muru.

Zadanie 2

Plac małego miasta z fontanną.

GRUPY POPOŁUDNIOWE

Zadanie 1

Kurort nadmorski z nastawieniem na rekreację nad ciepłym morzem.

Zadanie 2

Wysypisko śmieci bez selekcji.

 

Egzamin wstępny na Architekturę – Politechnika Warszawska

ETAP 1

Zadanie 1

– sprawdzian predyspozycje w zakresie prezentacji, zapamiętywania i graficznej syntezy przestrzeni

Pojawia się wszędzie tam, gdzie powstaje znacznych rozmiarów budowla. Nie może się bez nich obyć większość placów budowy dlatego widujemy je bardzo często. Mają zawsze bardzo starannie przemyślaną konstrukcję. Jeśli się im przyjrzeć uważnie, okazuje się, że nie ma w nich nic zbędnego. Wszystko służy temu aby jak najlepiej spełniały swoje zadania i aby same będąc konstrukcją inżynierską posłużyły do wzniesienia innej konstrukcji inżynierskiej lub dzieła architektonicznego.

Budowlane dźwigi wieżowe.

Przywołaj w pamięci jeden z nich, taki który najlepiej zapamiętałeś.Wykonaj, wykorzystując całą powierzchnię kartonu, który masz przed sobą, schematyczny rysunek dźwigu (widok z boku lub elewację), a następnie na pozostałym wokół miejscu rozmieść trzy szkice pokazujące schematycznie ale jednocześnie, w miarę możliwości, szczegółowo

1. Fragment dźwigu, który ma, twoim zdaniem, decydujące znaczenia jeśli chodzi o stabilność całej konstrukcji;

2. Miejsce gdzie znajduje się kabina operatora nadzorującego pracę dźwigu.

3. To miejsce, ten fragment dźwigu, gdzie podwieszany jest ładunek.

Wykonując rysunki kieruj się zasadą, że mają one posłużyć do wyjaśnienia, bez użycia słów, zasad, według których powstała i funkcjonuje ta maszyna budowlana. Co za tym idzie wszystkie rysunki powinny być zrozumiałe i precyzyjne. Oczywiście powinny być też wykonane estetycznie ale ich komunikatywność jest sprawą najważniejszą.

Jakiej wielkości ciężar może unieść zapamiętany przez ciebie dźwig?

Aby to graficznie wyjaśnić narysuj w pobliżu końca ramienia dźwigu odpowiedniej wielkości prostokąt, przyjmując że 1cm2 odpowiada udźwigowi 10kN.

Zadanie 2

– sprawdzian predyspozycje w zakresie wyobraźni przestrzennej

Galeria 32

Galeria 32 to trzy kwadratowe sale o wysokości 6,0m i szerokości trzy razy większej niż wysokość. Sale tworzą podłużny ciąg, na którego osi zlokalizowano centralnie, jedno za drugim przejścia. Przejścia mają wysokość sal i szerokość tą samą co wysokość. Posadzka w każdej z sal składa się ze 144 jednakowych płyt, z tym że wyróżniona jest co druga spoina, a wzór na podłodze w całej galerii, jest identyczny.

Dolna część ścian galerii jest pokryta ciemnymi panelami, których wysokość odpowiada 2/3 wysokości sal a szerokość odpowiada rytmowi wyróżnionych na posadzce spoin.

Na każdym panelu umieszczono kwadratową planszę prezentacyjną, której powierzchnia jest trzy razy mniejsza od powierzchni całego panelu. Odległość krawędzi planszy od górnej i bocznych krawędzi panelu jest taka sama.

Wzdłuż bocznych ścian, równoległych do przejścia przez galerię, po trzy przy każdej ścianie czyli po 6 w sali, rozmieszczono gabloty. Środki gablot wypadają na przecięciu wyróżnionych spoin. Ich wysokość jest równa wysokości paneli na ścianach. Podstawa każdej ma kształt dwóch boków kwadratów o boku 1m. Gabloty mają cokół i zwieńczenie tej samej wysokości. Łączna wysokość cokołu i zwieńczenia jest 3 razy mniejsza jak wysokości przeszklonej. Gabloty stoją równolegle do kierunku głównego przejścia przez galerię. W każdej sali, przez środek czterech narożnych galbot przechodzą słupy. Ich szerokość jest taka sama jak szerokość gablot. W drugim kierunku są tak smukłe, jak to było tylko możliwe. Słupy stoją w ten sposób, że dzielą w planie gabloty, przez które przechodzą, na dwie w przybliżeniu kwadratowe części.

Aby rozproszyć wpadające do galerii od góry światło, nad ścianami galerii umieszczono ruszt z prostopadle krzyżujących się cienkich żeber, których rozstaw odpowiada wyróżnionym w posadzce spoinom. Każda komórka rusztu to otwarty od dołu i przeszklony od góry prostopadłościan o wysokości równej 2/3 podstawy.

Właśnie wchodzisz do galerii na wystawę. Gabloty i plansze wypełnia ekspozycja pod hasłem „Trzy żywioły”.

Stoisz na środku wejścia do pierwszej sali i patrzysz w głąb galerii. Narysuj co widzisz. Dla określenia propocji – umieść w dowolnym miejscu każdej z sal po jednej, schematycznie narysowanej, sylwetce ludzkiej.

—————–

Sposób ujęcia plastycznego i technika wykonania rysunku – dowolna, wyłącznie przy użyciu dostarczonych materiałów. Karton 50x70cm jest złożony na pół. Rozłóż go tak, aby zakodowany numer znalazł się na wierzchu, po prawej stronie. Na tej części arkusza do której przypięty jest numer narysuj schemat galerii w widoku z góry. Tu możesz wykonywać też szkice pomocnicze. Na drugiej części arkusza wykonaj rysunek główny – widok do wnętrza galerii.

dostarczone narzędzia karton, ołówek, gruby wkład ołówkowy, temperówka, gumka.

 

Egzamin wstępny na Architekturę – Politechnika Gdańskars

ETAP 1

Wykonać rysunek przedstawiający kompozycję ustawioną na wydziałowym dziedzińcu składającą się z roweru treningowego i kajaka z wiosłem w asyście modelki.

ETAP 2 – TEST

Część I – Zadanie 1

Przedstaw krzesło ogrodowe należące do podanego zestawu (z opisu) i przedstaw je w następujących widokach z boku, z przodu, z góry.

Część I – Zadanie 2

Wykonać rysunek przedstawiający wszystkie meble ogrodowe (z opisu – siedzisko dla dwóch osób, dwa krzesła i stół) na drewnianym podeście przylegającym do nieotynkowanej, murowanej cegły.

Część II – Zadanie 1

Wykonaj cztery grafiki, które przedstawiają cztery okładki zeszytów należących do albumów o budowie domu na wsi. Wybierz jeden z dwóch tomów dotyczący lokalizacji lub dotyczący materiału budulcowego. Przedstaw następujące materiały szkło, drewno, cegła, metal.

Część II – Zadanie 2

Podane są cztery widoki ścian oraz rzut powycinanego sześcianu. Przedstaw go w perspektywie z widocznym odbiciem w dwóch lustrach.

Część II – Zadanie 3

Narysuj wybrany obiekt architektoniczny współczesnego, uznanego architekta.

 

Egzamin wstępny na Architekturę – Politechnika Wrocławska

TEMAT 1

1. Podziel arkusz papieru trzymany poziomo na dwie części wg załączonego wzoru. Na jednej połowie narysuj studium z natury postaci siedzącej na krześle. Wykonaj ołówkiem rysunek walorowy ze światłocieniem. Czas rysowania 2,5 godziny.

2. Na drugiej połowie arkusza narysuj studium z natury tej samej postaci siedzącej na krześle ale obróconej razem z krzesłem względem poprzedniej pozycji o ok. 90 stopni. Wykonaj ołówkiem rysunek linearny. Czas rysowania 1,5 godziny.

TEMAT 2

Podziel arkusz papieru trzymany pionowo wg załączonego wzoru.

Zadanie 1 (w górnej części – pole kwadratowe) Wyobraź sobie, że stoisz w ogrodzie na brzegu płytkiego, prostokątnego basenu o proporcjach 21. Masz do dyspocyzji 8-10 różnych mebli o prostych kształtach (np. stoły, krzesła, łóżka, szafy, itp.) Zestawiając i piętrząc te meble zbuduj kompozycję o charakterze budowli po drugiej stronie basenu, zlokalizowaną częściowo w wodzie, częściowo na brzegu Narysuj widok w perspektywie z uwzględenieniem kontekstu ogrodu. Rysunek wykonaj ołówkiem z walorem i światłocieniem.

Zadanie 2 (w dolnym pasie) Narysuj plan układu kompozycyjnego – basen i konstrukcję z mebli (rzut płaski). Zaznacz miejsce, z którego obserwujesz sytuację przestrzenną. Potraktuj rysunek jako kompozycję graficzną.

 

Egzamin wstępny na Architekturę – Politechnika Poznańska

1. Narysuj postać – dziewczynę z szalikiem – siedzącą przed Tobą.

2. Narysuj kompozycję składającą się z 7 prostopadłościanów o podstawie kwadratu.

 

Egzamin wstępny na Architekturę i Urbanistykę – Politechnika Białostocka

ZADANIE 1

Podziel arkusz papieru linią na dwie połowy. Na jednej połowie narysuj studium drewnianych ławek zgodnie z przedstawionym modelem. Ujęcie powinno być stosowne do zajmowanego miejsca na sali. Rysunek powinien uwzględniać światłocień i fakturę materiału.

Na drugiej połowie narysuj widok perspektywiczny przedstawiający sytuację – przerwa międzylekcyjna na korytarzu szkolnym. Na jednej ze ścian korytarza znajdują się drzwi do sal lekcyjnych. We wnętrzu narysuj ławki (zgodnie z przedstawionym modelem) i sylwetki uczniów (przynajmniej jedna postać powinna siedzieć na ławce). Zwróć uwagę na detale oddające klimat wnętrza. Rysunek wykonaj ze światłocieniem z pozycji stojącego na korytarzu człowieka.

Kompozycja rysunków w układzie pionowym lub poziomym, narzędzie – ołówek grafitowy.

ZADANIE 2

Masz do dyspozycji walec o wymiarach wysokość 3m, szerokość 1,5m. Wykorzystaj go do zbudowania słupa ogłoszeniowego (przykryj dachem o dowolnej formie). Narysuj go na tle narożnika ulic zabudowaną zwartą, trójkondygnacyjną zabudową o historycznym charakterze. Na rysunku umieść grupę osób czytających ogłoszenia na słupie. Zwróć uwagę na ruch uliczny, charakter architektury, zieleń miejską, chodnik, latarnie.

Rysunek wykonaj w perspektywie wraz ze światłocieniem. Widok perspektywiczny powinien posiadać horyzont na wysokości stojącego na ulicy przechodnia. Kompozycja rysunku w układzie pionowym lub poziomym, narzędzie – ołówek grafitowy.

 

Będziemy udostępniać dla Was kolejne tematy egzaminacyjne. Odwiedzajcie nas często!

 

Czytaj więcej

Cookie

Co to są pliki cookies?

Niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku).

Rodzaje plików cookies

W ramach strony wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies a) cookies sesyjne; oraz b) cookies stałe.

Cookies sesyjne – są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu zakończenia korzystania z przeglądarki lub wylogowania się z serwisu (jeżeli serwis przewiduje taką funkcjonalność).

Cookies stałe – są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia przez Ciebie, chyba że parametry urządzenia na którym korzystasz z serwisu mają za zadanie wcześniejsze ich usunięcie (np. poprzez ustawienia domyślne).

Przykładowe informacje jakie mogą być umieszczane na Twoim urządzeniu w plikach cookies to dane dotyczące id sesji, ostatnio oglądanych stron.

Cookies od innych stron

Za pomocą serwisu mogą być też umieszczane cookies pochodzące od partnerów serwisu, jak np. facebook.com, google.com

Takie umieszczanie plików cookies przez partnerów serwisu uregulowane jest jednak oddzielnymi politykami cookies tych partnerów.

Możliwość zarządzania plikami cookies przez parametry Twojego urządzenia

Pamiętaj, że możesz samodzielnie skonfigurować opcje swojego urządzenia tak aby decydować czy pozwalasz na zapisywanie plików cookies na Twoim urządzeniu oraz w jakim zakresie.

Przykładowe informacje o cookies (włączanie/wyłączanie, blokowanie, usuwanie) dla niektórych przeglądarek znajdziesz pod następującymi adresami
dla Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
dla Google Chrome //support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&;answer=95647
dla Windows Internet Explorer (wersja 7 i 8) http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions
dla Opera //www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Ograniczenia w zapisywaniu plików cookies

Pamiętaj, że brak akceptacji niektórych lub wszystkich plików cookies może spowodować brak możliwości poprawnego korzystania z serwisu lub ograniczenia jego funkcjonalności.

Czytaj więcej

Tematy z egzaminów wstępnych na Architekturę – 2013

Rozpoczęły się sprawdziany z rysunku warunkujące zakwalifikowanie się na studia architektoniczne. Politechniki Warszawska, Gdańska, Krakowska, Śląska, Wrocławska, Poznańska, Białostocka – przeprowadziły już swoje egzaminy. My już znamy tematy!

Łódź zaskoczyła wszystkich – brakowało wnętrz! W skrócie planty, plac małego miasta, kurort nadmorski oraz wysypisko śmieci.

W Krakowie królowały jak zawsze bryły w widoku z kompozycji umieszczonej na platformie oraz np. symbol portu lotniczego z jednego materiału (kamień, metal lub beton).

Warszawa bez niespodzianki – potraktowała sprawę opisowo. W pierwszej części należało narysować dźwig budowlany z opisu, w drugiej wnętrze galerii składającej się z 3 pomieszczeń.

Gdańsk podzielony był na dwa dni. Należało m.in. narysować widok na modelkę na rowerze treningowym z kajakiem i wiosłem. Drugiego dnia odbył się test rysunkowy, podczas którego m.in. należało zaprojektować fotel i przedstawić go w 3 ujęciach i wykonać widok aksonometryczny lub perspektywiczny powycinanego sześcianu z jego odbiciem w lustrze.

Wrocław nie zaskoczył niczym nowym. Człowiek w dwóch ujęciach oraz basen z 8 prostymi meblami.

W Poznaniu – człowiek! Czyżby formuła z poprzedniego roku zadomowiła się na stałe?

W Białymstoku podczas dwóch zadań należało wykonać np. studium ławki z natury, wnętrze korytarza szkolnego podczas przerwy i widok na słup ogłoszeniowy w otoczeniu historycznej zabudowy ulicy.

Więcej informacji w dalszej części artykułu. Zapraszamy!

Egzamin wstępny na Architektury – Politechnika Łódzka

GRUPY PORANNE

Zadanie 1

Spacer plantami wzdłuż średniowiecznego muru.

Zadanie 2

Plac małego miasta z fontanną.

GRUPY POPOŁUDNIOWE

Zadanie 1

Kurort nadmorski z nastawieniem na rekreację nad ciepłym morzem.

Zadanie 2

Wysypisko śmieci bez selekcji.

 

Egzamin wstępny na Architekturę – Politechnika Warszawska

ETAP 1

Zadanie 1

– sprawdzian predyspozycje w zakresie prezentacji, zapamiętywania i graficznej syntezy przestrzeni

Pojawia się wszędzie tam, gdzie powstaje znacznych rozmiarów budowla. Nie może się bez nich obyć większość placów budowy dlatego widujemy je bardzo często. Mają zawsze bardzo starannie przemyślaną konstrukcję. Jeśli się im przyjrzeć uważnie, okazuje się, że nie ma w nich nic zbędnego. Wszystko służy temu aby jak najlepiej spełniały swoje zadania i aby same będąc konstrukcją inżynierską posłużyły do wzniesienia innej konstrukcji inżynierskiej lub dzieła architektonicznego.

Budowlane dźwigi wieżowe.

Przywołaj w pamięci jeden z nich, taki który najlepiej zapamiętałeś.Wykonaj, wykorzystując całą powierzchnię kartonu, który masz przed sobą, schematyczny rysunek dźwigu (widok z boku lub elewację), a następnie na pozostałym wokół miejscu rozmieść trzy szkice pokazujące schematycznie ale jednocześnie, w miarę możliwości, szczegółowohttp://kurs-rysowania.pl

1. Fragment dźwigu, który ma, twoim zdaniem, decydujące znaczenia jeśli chodzi o stabilność całej konstrukcji;

2. Miejsce gdzie znajduje się kabina operatora nadzorującego pracę dźwigu.

3. To miejsce, ten fragment dźwigu, gdzie podwieszany jest ładunek.

Wykonując rysunki kieruj się zasadą, że mają one posłużyć do wyjaśnienia, bez użycia słów, zasad, według których powstała i funkcjonuje ta maszyna budowlana. Co za tym idzie wszystkie rysunki powinny być zrozumiałe i precyzyjne. Oczywiście powinny być też wykonane estetycznie ale ich komunikatywność jest sprawą najważniejszą.

Jakiej wielkości ciężar może unieść zapamiętany przez ciebie dźwig?

Aby to graficznie wyjaśnić narysuj w pobliżu końca ramienia dźwigu odpowiedniej wielkości prostokąt, przyjmując że 1cm2 odpowiada udźwigowi 10kN.

Zadanie 2

– sprawdzian predyspozycje w zakresie wyobraźni przestrzennej

Galeria 32

Galeria 32 to trzy kwadratowe sale o wysokości 6,0m i szerokości trzy razy większej niż wysokość. Sale tworzą podłużny ciąg, na którego osi zlokalizowano centralnie, jedno za drugim przejścia. Przejścia mają wysokość sal i szerokość tą samą co wysokość. Posadzka w każdej z sal składa się ze 144 jednakowych płyt, z tym że wyróżniona jest co druga spoina, a wzór na podłodze w całej galerii, jest identyczny.

Dolna część ścian galerii jest pokryta ciemnymi panelami, których wysokość odpowiada 2/3 wysokości sal a szerokość odpowiada rytmowi wyróżnionych na posadzce spoin.

Na każdym panelu umieszczono kwadratową planszę prezentacyjną, której powierzchnia jest trzy razy mniejsza od powierzchni całego panelu. Odległość krawędzi planszy od górnej i bocznych krawędzi panelu jest taka sama.

Wzdłuż bocznych ścian, równoległych do przejścia przez galerię, po trzy przy każdej ścianie czyli po 6 w sali, rozmieszczono gabloty. Środki gablot wypadają na przecięciu wyróżnionych spoin. Ich wysokość jest równa wysokości paneli na ścianach. Podstawa każdej ma kształt dwóch boków kwadratów o boku 1m. Gabloty mają cokół i zwieńczenie tej samej wysokości. Łączna wysokość cokołu i zwieńczenia jest 3 razy mniejsza jak wysokości przeszklonej. Gabloty stoją równolegle do kierunku głównego przejścia przez galerię. W każdej sali, przez środek czterech narożnych galbot przechodzą słupy. Ich szerokość jest taka sama jak szerokość gablot. W drugim kierunku są tak smukłe, jak to było tylko możliwe. Słupy stoją w ten sposób, że dzielą w planie gabloty, przez które przechodzą, na dwie w przybliżeniu kwadratowe części.

Aby rozproszyć wpadające do galerii od góry światło, nad ścianami galerii umieszczono ruszt z prostopadle krzyżujących się cienkich żeber, których rozstaw odpowiada wyróżnionym w posadzce spoinom. Każda komórka rusztu to otwarty od dołu i przeszklony od góry prostopadłościan o wysokości równej 2/3 podstawy.

Właśnie wchodzisz do galerii na wystawę. Gabloty i plansze wypełnia ekspozycja pod hasłem „Trzy żywioły”.

Stoisz na środku wejścia do pierwszej sali i patrzysz w głąb galerii. Narysuj co widzisz. Dla określenia propocji – umieść w dowolnym miejscu każdej z sal po jednej, schematycznie narysowanej, sylwetce ludzkiej.

—————–

Sposób ujęcia plastycznego i technika wykonania rysunku – dowolna, wyłącznie przy użyciu dostarczonych materiałów. Karton 50x70cm jest złożony na pół. Rozłóż go tak, aby zakodowany numer znalazł się na wierzchu, po prawej stronie. Na tej części arkusza do której przypięty jest numer narysuj schemat galerii w widoku z góry. Tu możesz wykonywać też szkice pomocnicze. Na drugiej części arkusza wykonaj rysunek główny – widok do wnętrza galerii.

dostarczone narzędziahttp://kurs-rysowania.pl karton, ołówek, gruby wkład ołówkowy, temperówka, gumka.

 

Egzamin wstępny na Architekturę – Politechnika Gdańskahttp://kurs-rysowania.pl

ETAP 1

Wykonać rysunek przedstawiający kompozycję ustawioną na wydziałowym dziedzińcu składającą się zhttp://kurs-rysowania.pl roweru treningowego i kajaka z wiosłem w asyście modelki.

ETAP 2 – TEST

Część I – Zadanie 1

Przedstaw krzesło ogrodowe należące do podanego zestawu (z opisu) i przedstaw je w następujących widokachhttp://kurs-rysowania.pl z boku, z przodu, z góry.

Część I – Zadanie 2

Wykonać rysunek przedstawiający wszystkie meble ogrodowe (z opisu – siedzisko dla dwóch osób, dwa krzesła i stół) na drewnianym podeście przylegającym do nieotynkowanej, murowanej cegły.

Część II – Zadanie 1

Wykonaj cztery grafiki, które przedstawiają cztery okładki zeszytów należących do albumów o budowie domu na wsi. Wybierz jeden z dwóch tomówhttp://kurs-rysowania.pl dotyczący lokalizacji lub dotyczący materiału budulcowego. Przedstaw następujące materiałyhttp://kurs-rysowania.pl szkło, drewno, cegła, metal.

Część II – Zadanie 2

Podane są cztery widoki ścian oraz rzut powycinanego sześcianu. Przedstaw go w perspektywie z widocznym odbiciem w dwóch lustrach.

Część II – Zadanie 3

Narysuj wybrany obiekt architektoniczny współczesnego, uznanego architekta.

 

Egzamin wstępny na Architekturę – Politechnika Wrocławskahttp://kurs-rysowania.pl

TEMAT 1

1. Podziel arkusz papieru trzymany poziomo na dwie części wg załączonego wzoru. Na jednej połowie narysuj studium z natury postaci siedzącej na krześle. Wykonaj ołówkiem rysunek walorowy ze światłocieniem. Czas rysowania 2,5 godziny.

2. Na drugiej połowie arkusza narysuj studium z natury tej samej postaci siedzącej na krześle ale obróconej razem z krzesłem względem poprzedniej pozycji o ok. 90 stopni. Wykonaj ołówkiem rysunek linearny. Czas rysowania 1,5 godziny.

TEMAT 2

Podziel arkusz papieru trzymany pionowo wg załączonego wzoru.

Zadanie 1 (w górnej części – pole kwadratowe)http://kurs-rysowania.pl Wyobraź sobie, że stoisz w ogrodzie na brzegu płytkiego, prostokątnego basenu o proporcjach 2http://kurs-rysowania.pl1. Masz do dyspocyzji 8-10 różnych mebli o prostych kształtach (np. stoły, krzesła, łóżka, szafy, itp.) Zestawiając i piętrząc te meble zbuduj kompozycję o charakterze budowli po drugiej stronie basenu, zlokalizowaną częściowo w wodzie, częściowo na brzegu Narysuj widok w perspektywie z uwzględenieniem kontekstu ogrodu. Rysunek wykonaj ołówkiem z walorem i światłocieniem.

Zadanie 2 (w dolnym pasie)http://kurs-rysowania.pl Narysuj plan układu kompozycyjnego – basen i konstrukcję z mebli (rzut płaski). Zaznacz miejsce, z którego obserwujesz sytuację przestrzenną. Potraktuj rysunek jako kompozycję graficzną.

 

Egzamin wstępny na Architekturę – Politechnika Poznańskahttp://kurs-rysowania.pl

1. Narysuj postać – dziewczynę z szalikiem – siedzącą przed Tobą.

2. Narysuj kompozycję składającą się z 7 prostopadłościanów o podstawie kwadratu.

 

Egzamin wstępny na Architekturę i Urbanistykę – Politechnika Białostockahttp://kurs-rysowania.pl

ZADANIE 1

Podziel arkusz papieru linią na dwie połowy. Na jednej połowie narysuj studium drewnianych ławek zgodnie z przedstawionym modelem. Ujęcie powinno być stosowne do zajmowanego miejsca na sali. Rysunek powinien uwzględniać światłocień i fakturę materiału.

Na drugiej połowie narysuj widok perspektywiczny przedstawiający sytuację – przerwa międzylekcyjna na korytarzu szkolnym. Na jednej ze ścian korytarza znajdują się drzwi do sal lekcyjnych. We wnętrzu narysuj ławki (zgodnie z przedstawionym modelem) i sylwetki uczniów (przynajmniej jedna postać powinna siedzieć na ławce). Zwróć uwagę na detale oddające klimat wnętrza. Rysunek wykonaj ze światłocieniem z pozycji stojącego na korytarzu człowieka.

Kompozycja rysunków w układzie pionowym lub poziomym, narzędzie – ołówek grafitowy.

ZADANIE 2

Masz do dyspozycji walec o wymiarachhttp://kurs-rysowania.pl wysokość 3m, szerokość 1,5m. Wykorzystaj go do zbudowania słupa ogłoszeniowego (przykryj dachem o dowolnej formie). Narysuj go na tle narożnika ulic zabudowaną zwartą, trójkondygnacyjną zabudową o historycznym charakterze. Na rysunku umieść grupę osób czytających ogłoszenia na słupie. Zwróć uwagę na ruch uliczny, charakter architektury, zieleń miejską, chodnik, latarnie.

Rysunek wykonaj w perspektywie wraz ze światłocieniem. Widok perspektywiczny powinien posiadać horyzont na wysokości stojącego na ulicy przechodnia. Kompozycja rysunku w układzie pionowym lub poziomym, narzędzie – ołówek grafitowy.

 

Będziemy udostępniać dla Was kolejne tematy egzaminacyjne. Odwiedzajcie nas często!

Czytaj więcej

Elektroniczna rekrutacja na uczelnie wyższe 2013/2014

Aby ułatwić Wam rejestrację na kierunki architektoniczne, stworzyliśmy artykuł z wszystkimi dostępnymi rekrutacjami elektronicznymi.

Zawierają dane dotyczące Politechnik Gdańskiej, Warszawskiej, Białostockiej, Wrocławskiej, Poznańskiej, Łódzkiej, Lubelskiej, Krakowskiej, Śląskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego.

Aby ułatwić Wam rejestrację na kierunki architektoniczne, stworzyliśmy artykuł z wszystkimi dostępnymi rekrutacjami elektronicznymi.

Politechnika Gdańska – 7-20 maja;  ZAKOŃCZONA

Politechnika Warszawska – 7-28 maja; ZAKOŃCZONA

Politechnika Białostocka – 10 maja-21 czerwca; ZAKOŃCZONA

Politechnika Wrocławska – 15 maja-10 czerwca; ZAKOŃCZONA

Politechnika Poznańska – 15 maja-21 czerwca; ZAKOŃCZONA

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny– 24 maja-18 czerwca; ZAKOŃCZONA

Politechnika Łódzka – 27 maja-12 lipca;

Politechnika Lubelska – 27 maja-19 czerwca; ZAKOŃCZONA

Politechnika Krakowska – 3-9 czerwca; ZAKOŃCZONA

Politechnika Śląska – 6-21 czerwca; ZAKOŃCZONA

Politechnika Świętokrzyska – 3 czerwca – 5 lipca;

 

Powyższe informacje są aktualne na dzień 22 czerwca 2013r.

Czytaj więcej